[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

18 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแม่ลาน ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลปากน้ำ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาฯตำบลปากน้ำ และบุคลากร ให้การต้อนรับนางสาวอาซีซะห์ สาอิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และบุคลากร ซึ่งมาศึกษาดูงาน กศน.ตำบล
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำ
7 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมงาน \"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\"
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษาร่วมงาน \"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\" ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ \"การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล\" (L
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคนเก่ง กศน.อำเภอละงู
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับนายต่วนบิลาล ตูแวมะ นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 10 โคร
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ นารายณ์ทองรีสอร์ท หมู่ที่ 10 บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ ที่ปรึกษา สำนักงาน กศน. และคณะ ตรวจเยี่ยม กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งดำเนินการจัดมุมและกิจกรรม 4 ศูนย์เรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. \"กศน.ตำบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม\"
19 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2560
วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ก
16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 48 คน
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาขนมไทยประยุกต์ กศน.ตำบลปากน้ำ
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาขนมไทยประยุกต์ ของกศน.ตำบลปากน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อ
2 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนคนเก่ง กศน.อำเภอละงู
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ณัฐนรี แสงสกล นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภั
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560)
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า และนายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการศู
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล รับการตรวจเยี่ยมจากนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน.
วันที่ 5 เมษายน 2560 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. ตรวจเยี่ยม \"กศน.ตำบลปากน้ำ\" อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งดำเนินการจัดมุมและกิจกรรม 4 ศูนย์เรียนรู้ ตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน. \"กศน.ตำบลเป็นฐานแบบมีส่วนร่วม\" โดยมีนางสนธยา ด
3 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ได้เปิดงาน/โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 และงาน “วันรักการอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระรา
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ได้เปิดงาน/โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 และงาน “วันรักการอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระรา
30 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (รอบ 6 เดือน) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)
วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (รอบ 6 เดือน) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดช
30 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และคณะ
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล และคณะ ให้การต้อนรับนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล และห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล เพ
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 27 มีนาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู และพนักงานราชการ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องสมุทรเทวา โรงแรมสินเกียรติธานี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. ๓ ตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   ๙๑๑๑๐     โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
la.satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05