[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

16 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู และนางหัสนีย์ หัสมา เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ณ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนอ
15 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมสัมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู และคณะครู จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ เกาะบุโหลน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
วันที่ 9 มีนาคม 2560 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายสัณห์ ศรีประพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วม ในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” ณ หอประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
8 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร ศูนย์ กศน.อำเภอละงู ครั้งที่ 4/2560
ศูนย์ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอละงู ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายยุวกาชาด
กศน.อำเภอละงูจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ปี 2558 นายอารี สองเมือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มอบหมาย นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาฯ ตำบลน้ำผุด และคณะครู กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงูร่วมงาน บาราฟิชชิงคัพ ครั้งที่ 14
ร่วมในพิธีการเปิดงาน บาราฟิชชิงคัพ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕7 เวลา 14.00 น. ณ จุดชมวิวชายหาดปากบารา (ลาน 18 ล้าน) อำเภอละงู จังหวัดสตูล
13 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา 2/57
กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันสอบ 1 /2557
กศน.อำเภอละงูกำหนดวันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 /2557
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ปฐมนิเทศนักศึกษา เทียบระดับ 1/2557
นายอารี สองเมือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู มอบหมายให้นายมณี ศรีมุณี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ศูนย์ กศน.อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่ บัตนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
26 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู กำหนดวันสอบซ่อม
นักศึกษาที่ทำข้อสอบ ปลายภาคเรียน 2/2556 ในรายวิชาบังคับ ที่ทำคะแนนไม่ผ่าน 30 เปอร์เซ้น จึงกำหนดวันสอบแก้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม 2556
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
เรื่อง กศน.อำเภอละงู เข้ารับการประเมิน คุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
13 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.อารี สองเมืองต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผู้ตรวจราจการสำนักงานกระทรวงแรงงาน
ผอ.อารี สองเมืองต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก ผู้ตรวจราจการสำนักงานกระทรวงแรงงาน
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดสอบ N-NET 2/2556
กศน.อ.ละงู จัดสอบ N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม
3 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ รุ่น 2
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดสอบการประเมินภาคประสบการณ์นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
กศน.อำเภอละงู จัดสอบการประเมินภาคประสบการณ์นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด
14 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเทียบระดับ
คณะ ครู กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการ สัมนาวิชาการและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ลลิตา รีสอร์ท
24 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน. อำเภอละงู จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ศูนย์ กศน. อำเภอละงู จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์ม รีสอร์ท อ.ควนกาหลง จังหวัดสตูล
3 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอารี สองเมือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู ได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 3
นายอารี สองเมือง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู ได้มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ชนะเลิศกีฬากศน.เกมส์ ครั้งที่ 3
25 / ก.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอารี สองเมือง ผอ. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงูเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเทียบระดับ
นายอารี สองเมือง ผอ. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอละงูเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการเทียบระดับ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. ๓ ตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   ๙๑๑๑๐     โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
la.satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05