[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

พุธ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

คะแนน vote : 98  

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

มาดูทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

- คิดสร้างสรรค์               - ใส่ใจนวัตกรรม
- มีวิจารณญาณ              - แก้ปัญหาเป็น
- สื่อสารดี                      - เต็มใจร่วมมือ

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม


2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี

- อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร            - รู้เท่าทันสื่อ
- รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ        - ฉลาดสื่อสาร

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี


 
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ

 -  มีความยืดหยุ่น     -  รู้จักปรับตัว
 -  ริเริ่มสิ่งใหม่         -  ใส่ใจดูแลตัวเอง
 -  รู้จักเข้าสังคม       -   เรียนรู้วัฒนธรรม
 -  มีความเป็นผู้นำ    -   รับผิดชอบหน้าที่
 -  พัฒนาอาชีพ       -   มั่นหาความรู้รอบด้าน

3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
 

ขอบคุณข้อมูล  www.p21.org หนังสือรวมมิตร คิดเรื่องการเรียนรู้ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สบร.

 


เข้าชม : 1502


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 27 / พ.ย. / 2562
      การพัฒนา Koratsite 31 / ต.ค. / 2553
      มันสามารถเขียนทับไฟล์ที่ลึกกว่า root ได้อีกด้วย 20 / เม.ย. / 2551
      ตามล่าหาไฟล์ .dll ที่หายไป 3 / ก.พ. / 2551
      เมื่อท่านมีผลงานของตนเอง 31 / ม.ค. / 2551