[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นตัวแทน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รับมอบเครื
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นตัวแทน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รับมอบเคร
เข้าชม : [280]
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
วันที่ 3 มิถุนายน 2563นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้
เข้าชม : [246]
11 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
วันที่ 2 มิถุนายน 2563บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว และจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร
เข้าชม : [222]
6 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดนจัดทำเว็บไซต์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 และจัดกิจกรรมสัปดาห์รักการอ่าน โดยจัดกิจกรรม
เข้าชม : [446]
28 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
26 กุมภาพันธ์ 2563 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี
พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และคณะโดยติดตามผลการดำเนินงานโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัด
เข้าชม : [360]
15 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา บรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา บรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [294]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบัน กศน.ภาคใต้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา บุคลากร กศน. ในเขตภาคใต้ การอบรมพัฒนาบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการอ่าน คิด วิเคราะห์
สถาบัน กศน.ภาคใต้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา บุคลากร กศน. ในเขตภาคใต้ การอบรมพัฒนาบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการอ่าน คิด วิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2563
เข้าชม : [284]
4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ในเรื่องการจัดสถานที่ มุมความรู้ต่าง ๆ การสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และการอ่าน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ห้องสมุดประชาชนจั
เข้าชม : [405]
4 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนา บุคลากร กศน. ในเขตภาคใต้ การอบรมพัฒนาบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการอ่าน คิด วิเคราะห์
4 กุมภาพันธ์ 2563นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา บุคลากร กศน. ในเขตภาคใต้ ก
เข้าชม : [287]
28 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน.ตำบลย่านซื่อ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์และนางสาวอริสรา ปังแลมาปุเลา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดนพร้อมด้วยนางสาวรมณีย์ ทิ้งปากถ้ำ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตำบลย่านซื่อ ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเ
เข้าชม : [254]
25 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ร่วมกับ กศน.ตำบลวังประจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ร่วมกับ กศน.ตำบลวังประจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านณ ตลาดชายแดนวังประจัน หมู่ที่ 4 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
เข้าชม : [234]
23 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนสตอร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
“ กศน.ตำบลควนสตอร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ โรงเรียนบ้านควนสตอ หมู่ที่ 6 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล “
เข้าชม : [297]
11 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนร่วมกับโรงเรียนบ้านปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. กศน.อำเภอควนโดนร่วมกับโรงเรียนบ้านปันจอร์ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
เข้าชม : [269]
25 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันคริสต์มาส
บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันคริสต์มาส
เข้าชม : [289]
21 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานห้องสมุดประชาชนอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดกิจกรรม กศน. และการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ การให้บริการในเชิงรุกและเชิงรับ
เข้าชม : [265]
4 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดนิทรรศการวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ
เข้าชม : [253]
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศติดตามกา
เข้าชม : [275]
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรในสถานศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ประจำสัปดาห์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน ดำเนินการประชุมบุคลากรในสถานศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ประจำสัปดาห์ เพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องปร
เข้าชม : [224]
26 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์ 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 5 ส ประจำสัปดาห์ เพื่อร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาอาคาร สถานที่ เพื่อความเป็นระเบียบ สะอาด ร
เข้าชม : [257]
19 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย นำโดยนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และบรรณารักษ์
เข้าชม : [340]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 ->
<< 1 2 3 >>