[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : โครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอมะนัง โดยอาสาสมัครยุวกาชาด

พุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564


 โครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอมะนัง โดยอาสาสมัครยุวกาชาด
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ ร่วมกับบรรณารักษ์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ โดยอาสาสมัครยุวกาชาด กศน.อำเภอมะนัง ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ ผังปาล์ม 1 อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


เข้าชม : 101


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ชวนอ่าน อ่านทุกที่ ทุกเวลา ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน คลินิกมะนังการผดุงครรภ์ 22 / ม.ค. / 2565
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งานการศึกษาตามอัธยาศัย รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน 5 / ม.ค. / 2565
      โครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอมะนัง โดยอาสาสมัครยุวกาชาด 11 / ส.ค. / 2564
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 117 19 / เม.ย. / 2564
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาล์ม 1 19 / เม.ย. / 2564