[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื
เข้าชม : [66]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลมอบหมายให้ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชา
เข้าชม : [43]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่” กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้”
นที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ นำอาสาสมัคร กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา จ
เข้าชม : [36]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา และ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ
เข้าชม : [45]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"ประดิษฐ์การ์ดวันแม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทธ จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดปร
เข้าชม : [41]
26 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดเปิดท้ายครูเทพ ผังปาล์ม 1 \"
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสาสมัครฯ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล
เข้าชม : [74]
18 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 17 กรกฎาคม 256นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทธ จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประ
เข้าชม : [76]
18 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ตลาดย้อนยุคหลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 ซึ่งม
เข้าชม : [74]
31 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดเปิดท้ายครูเทพ ผังปาล์ม 1
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบล นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่
เข้าชม : [94]
31 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเค
เข้าชม : [124]
31 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเ
เข้าชม : [110]
19 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 10 เมษายน 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบล #ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบาย
เข้าชม : [136]
4 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมด้วยคณครู กศน. จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของส
เข้าชม : [148]
4 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดนิทรรศการรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \" กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน
วันที่ 3 เมษายน 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกศน. จัดนิทรรศการรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ตลาดย้อนยุคหลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 กิจกรรมส่งเสริมการอ่า
เข้าชม : [162]
4 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด (ตลาดนัดผัง 7)
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาฯ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ลงพื้นที่กิจกร
เข้าชม : [109]
10 / ก.พ. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด (ตลาดนัดผัง 7)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาฯ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ลงพื้นที
เข้าชม : [143]
5 / ก.พ. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนังจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย บรรณาร
เข้าชม : [133]
29 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบรับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านสื่อออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง มอบรับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่
เข้าชม : [148]
29 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ชวนอ่าน อ่านทุกที่ ทุกเวลา ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนร้านเครื่องดื่ม ผัง 13
วันที่ 26 มกราคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ลงพื้นที่หมุน
เข้าชม : [148]
29 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนังส่งเสริมการอ่านทุกช่วงวัย
วันที่ 28 มกราคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง #ลงพื้นที่บ้านคุณลุงทรงธรรม วาทีรักษ์ (ลุงสิทธิ์) เนื่
เข้าชม : [149]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>