[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

22 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ชวนอ่าน อ่านทุกที่ ทุกเวลา ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน คลินิกมะนังการผดุงครรภ์
วันที่ 22 มกราคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายณัฐนิช แก้วเมฆ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ลงพื้นที่หมุนเวี
เข้าชม : [13]
5 / ม.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งานการศึกษาตามอัธยาศัย รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งานการศึ
เข้าชม : [16]
11 / ส.ค. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
โครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอมะนัง โดยอาสาสมัครยุวกาชาด
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ ร่วมกับบรรณารักษ์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ โดยอ
เข้าชม : [101]
6 / ส.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ ร่วมกับบรรณารักษ์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่ ให้ค
เข้าชม : [98]
19 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 117
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล #ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-6 ปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกมีสมาธิ ฝึกกล้ามเนื้อ สามารถกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่า
เข้าชม : [155]
19 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาล์ม 1
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล #ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-6 ปี กิจกรรมนิทานพาเพลิน ประดิษฐ์สื่อสัตว์โลกตัวยืด เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกมีสมาธิ สามารถกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
เข้าชม : [195]
19 / เม.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อน ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านมากมายเช่น Davinci เกมถอดรหัสคำจากภาพ การละเล่นพื้นบ้านหมากขุม แต่งแต้มเติ่มสี นิทานพาเพลิน เพื่อส่งเ
เข้าชม : [158]
17 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมกับนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบล #ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม Davinci เกมถอดรหัสคำจากภาพ ระบายสีพาเพล
เข้าชม : [119]
23 / ก.พ. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
E - Book📚 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดทำสื่อ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK📚 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \" ทำเนี
เข้าชม : [170]
30 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ร่วมกับนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางนฤมล ช่วยดำ คร
เข้าชม : [179]
1 / ก.ย. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
หน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอมะนัง ประจำปี 2563
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาฯ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ลงพื้นที่จัด
เข้าชม : [248]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>