[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

15 / มี.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .อบต.ตำบลนิคมพัฒนา บ้านผัง 45
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคล
เข้าชม : [18]
15 / มี.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครูกศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ เ
เข้าชม : [18]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตลาดย้อนยุค หลาดสวนไผ่วัดผัง 7
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครูกศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวต
เข้าชม : [69]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมวันเด็กมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา นางสาวกูรอม๊ะ ราเหม ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ร่วมจัดกิ
เข้าชม : [21]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมจ
เข้าชม : [18]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
นที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมาบให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ นางสาวดวงกมล ประทุมมณี กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นายนภัทร จันทวิลา
เข้าชม : [21]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื
เข้าชม : [104]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลมอบหมายให้ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชา
เข้าชม : [83]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่” กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้”
นที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ นำอาสาสมัคร กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา จ
เข้าชม : [70]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา และ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ
เข้าชม : [80]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"ประดิษฐ์การ์ดวันแม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทธ จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดปร
เข้าชม : [75]
26 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดเปิดท้ายครูเทพ ผังปาล์ม 1 \"
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสาสมัครฯ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล
เข้าชม : [116]
18 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 17 กรกฎาคม 256นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทธ จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประ
เข้าชม : [103]
18 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ตลาดย้อนยุคหลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 ซึ่งม
เข้าชม : [104]
31 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดเปิดท้ายครูเทพ ผังปาล์ม 1
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบล นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่
เข้าชม : [122]
31 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเค
เข้าชม : [155]
31 / พ.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเ
เข้าชม : [156]
19 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 10 เมษายน 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบล #ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบาย
เข้าชม : [170]
4 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2565 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยกศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง พร้อมด้วยคณครู กศน. จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของส
เข้าชม : [180]
4 / เม.ย. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดนิทรรศการรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \" กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน
วันที่ 3 เมษายน 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดกศน. จัดนิทรรศการรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ตลาดย้อนยุคหลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 กิจกรรมส่งเสริมการอ่า
เข้าชม : [197]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>