[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

24 / ส.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำอภอมะนัง ลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศสกร.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคล
เข้าชม : [192]
24 / ส.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในตำบล
วันที่ 11 สิงหาาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวดวงกลม ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรร
เข้าชม : [95]
7 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 360 องศาอุทยานธรณีสตูล
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณ
เข้าชม : [190]
6 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We Are Ready ก้าวไปข้างหน้าสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ จัดนิท
เข้าชม : [120]
6 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาอุทยานธรณีสตูล โดยนำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ท่องโลกอุทยานธรณีโลกสตูลด้วยลูกเต๋า
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวกูรอม๊ะ ราเหม ครู
เข้าชม : [122]
6 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับทุกช่วงวัย ช่วงที่ 2
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ห
เข้าชม : [87]
6 / ก.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำอภอมะนัง ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เรียนรู้ อุทยานธรณีโลกสตูลด้วยลูกเต๋า
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เคลื่อนที่รถมินิโมบาย ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1.อุทยานธรณีโลกสตูลด้วยลูกเต๋า โ
เข้าชม : [97]
15 / มี.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก .อบต.ตำบลนิคมพัฒนา บ้านผัง 45
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคล
เข้าชม : [175]
15 / มี.ค. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครูกศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ เ
เข้าชม : [152]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ตลาดย้อนยุค หลาดสวนไผ่วัดผัง 7
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครูกศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวต
เข้าชม : [200]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมวันเด็กมหัศจรรย์ 1000 วัน แรกแห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติ์ ฯ
วันที่ 9 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา นางสาวกูรอม๊ะ ราเหม ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ร่วมจัดกิ
เข้าชม : [126]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมจ
เข้าชม : [125]
20 / ก.พ. / 2566 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
นที่ 14 มกราคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมาบให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ นางสาวดวงกมล ประทุมมณี กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นายนภัทร จันทวิลา
เข้าชม : [111]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื
เข้าชม : [192]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลมอบหมายให้ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชา
เข้าชม : [161]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่” กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้”
นที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ นำอาสาสมัคร กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา จ
เข้าชม : [134]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา และ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วย อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ
เข้าชม : [168]
31 / ส.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"ประดิษฐ์การ์ดวันแม่
วันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทธ จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดปร
เข้าชม : [166]
26 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดเปิดท้ายครูเทพ ผังปาล์ม 1 \"
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครู อาสาสมัครฯ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล
เข้าชม : [234]
18 / ก.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ตลาดย้อนยุค\"หลาดสวนไผ่ วัดผัง 7 \"
วันที่ 17 กรกฎาคม 256นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทธ จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายห้องสมุดประ
เข้าชม : [178]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>