[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We Are Ready ก้าวไปข้างหน้าสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566


 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We Are Ready ก้าวไปข้างหน้าสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันที่ 27 มิถุนายน 2566
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ จัดนิทรรศการ นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ท่องโลกอุทยานธรณีสตูลด้วยลูกเต๋า และ 360 องศา อุทยานธรณีสตูล
สำหรับการจัดมหกรรมวิชาการและอาชีพ ในครั้งนี้ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่ขัน ประกอบด้วย การแข่งขันคัดลายมือสำหรับผู้เรียนหลักสูตรการรู้หนังสือไทย /การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมประเภทการจัดการขยะมูลฝอย และ ประกวด DANCERCISE TO BE NUMBER ONE ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
เข้าชม : 87


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำอภอมะนัง ลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 24 / ส.ค. / 2566
      กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในตำบล 24 / ส.ค. / 2566
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 360 องศาอุทยานธรณีสตูล 7 / ก.ค. / 2566
      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We Are Ready ก้าวไปข้างหน้าสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 6 / ก.ค. / 2566
      กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาอุทยานธรณีสตูล โดยนำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ท่องโลกอุทยานธรณีโลกสตูลด้วยลูกเต๋า 6 / ก.ค. / 2566