[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 360 องศาอุทยานธรณีสตูล

ศุกร์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566


ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 360 องศาอุทยานธรณีสตูล
วันที่ 6 กรกฎาคม 2566
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 360 องศาอุทยานธรณีสตูล  และทำทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูลเข้าชม : 155


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำอภอมะนัง ลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 24 / ส.ค. / 2566
      กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในตำบล 24 / ส.ค. / 2566
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน 360 องศาอุทยานธรณีสตูล 7 / ก.ค. / 2566
      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมจัดนิทรรศการ มหกรรมวิชาการและอาชีพ Open House We Are Ready ก้าวไปข้างหน้าสู่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ 6 / ก.ค. / 2566
      กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายวิชาอุทยานธรณีสตูล โดยนำนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ท่องโลกอุทยานธรณีโลกสตูลด้วยลูกเต๋า 6 / ก.ค. / 2566