[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
22 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
วันนี้ 18 -21 มกราคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าชม : [12]
5 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งานการศ
เข้าชม : [17]
3 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดทำ
เข้าชม : [38]
9 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมน้อมรำลึกได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 https://forms.gle/gubU
เข้าชม : [72]
6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผ
เข้าชม : [101]
3 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [132]
2 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔https://docs.google.com/.../1FAIpQLSchmGKjv9SWnn.../viewfo
เข้าชม : [137]
19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2564
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [170]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญชวน น้อง ๆ เด็ก ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญชวน น้อง ๆ เด็ก ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยการร่วมตอบคำถามผ่าน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdBomI6a98Z.../viewform ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มกราคม 2564
เข้าชม : [208]
29 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ บทเรียน E - Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ บทเรียน E - learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เข้าชม : [183]
24 / ธ.ค. / 2563 : โครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดนัดผัง 7
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับวางตลาด(ตลาดนัดผัง 7) 👭 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอม
เข้าชม : [148]
1 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนผัง 13 (คลินิกหมอแหม่ม)
นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนผัง 13 (คลินิกหมอแหม่ม) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มาใช้บริการคลินิก ได้นั่งอ่านหนังระหว่างรอคิว และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
เข้าชม : [266]
26 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำวันอังคาร
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 บุคลากร กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ประจำวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมเชิ
เข้าชม : [245]
26 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังวัดสตูล ลงพื้นที่ส่งเสริมการอ่าน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านผัง 11
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาฯ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #ลงพื
เข้าชม : [239]
23 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง
เข้าชม : [181]
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ห้องสมุดประช
เข้าชม : [261]
29 / พ.ค. / 2563 : โครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล #จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \\\\\\\"เดลิเวอร์รี่....หนังสือสั่งได้” ส่งถึงหน้าบ้าน
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดลิเวอร์รี่....หนังสือสั่งได้” ส่งถึงหน้าบ้าน ต้องการหนังสือประเภทไหน เช่น สมุนไพร การเกษตร หมอชาวบ้าน ชีวจิต เทคโนโบยีชาวบ้าน นวนิยาย นิทาน สามารถสั่งได้เราจัดส่งให้
เข้าชม : [251]
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังวัดสตูล จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR code เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR code เนื่องในวันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันราชาภิ
เข้าชม : [260]
13 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่าน QR - Code วันสงกรานต์ ๒๕๖๓
วันที่ 13 เมษายน 2563 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง #จัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านผ่าน QR-Code\'สงกรานต์ 2563\' #เปิดขั้นตอน \'สรงน้ำพระที่บ้าน\' ต้าน COVID-19 #ร
เข้าชม : [290]
8 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รับสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์
วันทีี่ 8 เมษายน 2563 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง รับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR - Code เพื่อส่งเสริ
เข้าชม : [266]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>