[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
6 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เข้าชม : [72]
31 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ของทุกปี
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์
เข้าชม : [107]
3 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ของทุกปี
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลออนไลน
เข้าชม : [139]
2 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่านประจำปี 2565
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ https://forms.gle/Pp8zNC5bVid1WhuK7 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ https://forms.gle/JYjKacPRXbfSv8Vb6 ทำแ
เข้าชม : [174]
2 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานภายในห้องสมุดประชาชน \" การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space\"
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนังจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบ
เข้าชม : [211]
22 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รับการประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนอำเภอยอดเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง และคณะครู รับการประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชนอำ
เข้าชม : [218]
10 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด (ตลาดนัดผัง 7)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาฯ กศน.ตำบลนิคมพัฒนา ลง
เข้าชม : [158]
5 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ชวนอ่าน อ่านทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล ครูอาสาฯ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ล
เข้าชม : [165]
22 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
วันนี้ 18 -21 มกราคม 2565 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าชม : [118]
5 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายและจุดเน้นสำนักงาน กศน.
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งานการศ
เข้าชม : [124]
3 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จัดทำ
เข้าชม : [167]
9 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9)
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมน้อมรำลึกได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 https://forms.gle/gubU
เข้าชม : [213]
6 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผ
เข้าชม : [267]
3 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ : พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [246]
2 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔https://docs.google.com/.../1FAIpQLSchmGKjv9SWnn.../viewfo
เข้าชม : [269]
19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2564
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [300]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญชวน น้อง ๆ เด็ก ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ขอเชิญชวน น้อง ๆ เด็ก ๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยการร่วมตอบคำถามผ่าน https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdBomI6a98Z.../viewform ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 20 มกราคม 2564
เข้าชม : [387]
29 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ บทเรียน E - Learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ บทเรียน E - learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
เข้าชม : [286]
24 / ธ.ค. / 2563 : โครงการ/กิจกรรมของห้องสมุด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตลาดนัดผัง 7
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับวางตลาด(ตลาดนัดผัง 7) 👭 วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอม
เข้าชม : [281]
1 / ก.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนผัง 13 (คลินิกหมอแหม่ม)
นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชนผัง 13 (คลินิกหมอแหม่ม) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มาใช้บริการคลินิก ได้นั่งอ่านหนังระหว่างรอคิว และสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
เข้าชม : [481]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>