[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                        
 

  

ความรู้เกี่ยวกับ IT
โปรแกรม IT

ศุกร์ ที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554

คะแนน vote : 276  


สัปดาห์นี้ ขอเลือกเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 4 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 8 ธ.ค.54  มีผู้ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค และ Gotoknow.org  4 คน คือ

             1.1  คุณเรืองวิไล สนง.กศน.จ.พังงา  ถามว่า  “อยากรู้เรื่องอินทรธนู ครูผู้ช่วยใช้แบบไหน เมื่อวันก่อนสำนักงาน กศน.ขึ้นเว็บ แต่ก็ยังงง มีระดับปฏิบัติการอยู่ 2 แบบ คือ 2 แถบเล็ก แถบบนขมวด และ 3 แถบเล็ก แถบบนขมวด (แถมยังบอกอีกว่า ครูผู้ช่วย ครู ค.ศ.1 เงินเดือนต่ำกว่าขั้นที่ 3) อีกอย่างไม่เข้าใจตารางบัญชีเงินเดือนด้วยค่ะ”

                   ผมตอบว่า
                   ครูผู้ช่วยใช้อินทรธนูแบบเดียว คือเหมือนข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ( 3 แถบเล็กแถบบนขมวด  อีกแบบนั้นเป็นของระดับปฏิบัติงานนะ งาน กับ การ ไม่เหมือนกัน ) ดูรายละเอียดที่
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/373524
                   ใช้แบบนี้ไปจนถึงเป็นครู คศ.1 ขั้นต้น ๆ ( เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นที่ 3 ของอันดับ คศ.1 ก็ยังใช้แบบนี้ ดูบัญชีเงินเดือนได้ที่  
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/433751   ปัจจุบันขั้นที่ 3 ของอันดับ คศ.1 คือ 15,020 บาท แต่ตอนนี้เงินเดือนกำลังเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์แทนขั้นแล้วนะ )
                   ถ้าเป็นครู คศ.1 เงินเดือนถึง 15,020 บาท จึงเปลี่ยนอินทรธนูเป็นแบบระดับชำนาญการ ( 1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด )

 

             1.2  คุณณัฐทินี กศน.อ.เบตง  ถามว่า

                   1)  ปัจจุบันเป็นครูผู้ช่วย ของ กศน. อยู่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จบปริญญาโท สามารถทำวิทยฐานะชำนาญการลดลงจาก 4 ปี เหลือ 2 ปี ใช่มั๊ยคะ
                        ตอบว่า   ถ้าจบปริญญาโท อยู่จังหวัดชายแดนใต้ ก็ถูกแล้วครับ แต่ถ้าบรรจุหลัง 20 ก.พ.51 การนับ 2 ปี นับเฉพาะตอนเป็นครูคือนับจากวันพ้นตำแหน่งครูผู้ช่วยนะ  ถ้ารวมตอนเป็นครูผู้ช่วยด้วยก็เป็น 2+2=4 ปี

                        ต่อมา วันที่ 10 ธ.ค.54 คุณต่อ ถามในเรื่องเดียวกันนี้ว่า “หากจบปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ภายหลังจากที่บรรจุแล้ว เช่นได้วุฒิปริญญาโทก่อนยื่นประเมินสองเดือน จะสามารถใช้สิทธิ์ในการประเมินโดยนับเวลา 4 ปี แทน 6 ปี ได้หรือไม่ (หรือว่าจะต้องจบโทตั้งแต่ตอนบรรจุเลยครับ)”
                        ตอบว่า   จบปริญญาโทหลังจากที่บรรจุแล้วก็นับเวลา 4 ปี แทน 6 ปีครับ ขอเพียงจบก่อนยื่นขอรับการประเมินฯ ( เมื่อจบปริญญาโท อย่าลืมส่งหลักฐานไปรายงานให้จังหวัดและ กจ. บันทึกวุฒิการศึกษาใหม่ในทะเบียนประวัติด้วยนะ )

                   2)  จบปริญญาโท แต่สาขาอื่น ถ้าจะสอบ ผอ.ต้องเรียน ป.บัณฑิตบริหารการศึกษาใช่มั๊ยคะ
                        ตอบว่า   เมื่อก่อนเรียนแค่ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ก็ได้  แต่ เมื่อ 19 ส.ค.53 คุรุสภาได้ยกเลิกการรับรองหลักสูตร ป.บัณฑิตการบริหารการศึกษา ไปพร้อมกับหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู   ตอนนี้ ( ถ้าเริ่มเรียนหลัง 19 ส.ค.53 ) คุรุสภาไม่รับรองแล้ว  เหลือเฉพาะโครงการที่ร่วมกับ สช.เท่านั้น   นอกนั้นต้องเรียนปริญญาตรีหรือปริญญาโทการบริหารการศึกษาไปเลย

 

             1.3  คุณนิภาพร พนักงานราชการ กศน.อ.ลาดบัวหลวง  ถามว่า  “ค่าครองชีพสิ้นเดือนนี้จะมีแนวโน้มออกไหมคะ ไม่ออกมา 2 เดือนแล้ว”
                   ตอบว่า   คำสั่งเพิ่มเงินเดือน ( ค่าตอบแทน ) ออกหรือยังล่ะ ( แต่ละคนจะได้เงินเดือนขึ้นไม่เท่ากันนะ )  ต้องรอให้คำสั่งปรับเงินเดือนออกก่อน เพราะบางคนเมื่อเงินเดือนขึ้นค่าครองชีพก็ต้องลดลง ( เงินเดือนรวมกับค่าครองชีพแล้วต้องไม่เกิน 11,700 บาท ถ้าเกินก็ต้องลดค่าครองชีพ ) เมื่อยังไม่รู้ว่าใครจะได้เงินเดือนเท่าไรจึงยังไม่รู้ว่าจะเบิกค่าครองชีพ ให้ใครเท่าไร ถ้าคำสั่งขึ้นเงินเดือนออกแล้ว สิ้นเดือนนี้ก็อาจจะได้ค่าครองชีพมั้ง เพราะเหลืออีกหลายวัน อาจจะเบิกทัน ผมไม่แน่ใจนะ
                 ( เห็นว่าบางจังหวัดทำคำสั่งผิด  กจ.จึงยังคำนวณค่าครองชีพในภาพรวมไม่ได้ เลยยังไม่ได้โอนเงินค่าครองชีพพนักงานราชการให้จังหวัดใดเลย  อยู่ในระหว่างการประสานงานแก้ไขคำสั่ง )

 

         2. ที่ กศน.อ.ผักไห่ รับสมัครพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ 1 คน   ครั้งแรกประกาศรับสมัครเอกบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ตามที่ส่วนกลางกำหนด

             แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้มาสมัคร  จึงประกาศรับสมัครใหม่ รับทุกสาขา  มีผู้มาสมัคร 8 ราย  ผอ.ให้คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน 1 ฉบับ และสัมภาษณ์ โดยให้ผมออกข้อสอบ ร่วมตรวจข้อสอบ และร่วมสัมภาษณ์กับ ผอ.    ผมออกข้อสอบเป็นแบบอัตนัย 4 ข้อ  สอบไปแล้วเมื่อวันที่ 13 ธ.ค.54  ( ผู้เข้าสอบ 8 ราย  สอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 4 ราย )  จึงขอนำข้อสอบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้สนใจ   ผมถามตรงๆ พื้นๆ เพื่อให้ผู้สมัครสอบได้ศึกษาเรียนรู้งานห้องสมุดฯที่จะต้องทำบ้าง โดยบอกล่วงหน้าว่าจะสอบเรื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดการ/บริการในห้องสมุด และ การพัฒนาห้องสมุดประชาชน 

 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานห้องสมุดจ้างเหมาบริการ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผักไห่
สอบวันที่  13  ธันวาคม  2554       เวลา  09:
15 – 11:15 น.
----------------------------
คำชี้แจง  ให้เขียนคำถาม และตอบคำถาม ทุกข้อ ลงในกระดาษที่แจกให้  ( 100 คะแนน )
1)  ท่านคิดว่า องค์ประกอบที่จะทำให้ห้องสมุด “ดี” 3 ประการ ตามนโยบายห้องสมุด 3 ดี 
      มีอะไรบ้าง 
จงอธิบายยกตัวอย่างแต่ละองค์ประกอบ  ( 25 คะแนน )
แนวตอบ
( แม้ตอบองค์ประกอบไม่ตรงกับนโยบาย แต่ถ้าเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่ดี ก็ให้ให้คะแนน )

                องค์ประกอบที่จะทำให้ห้องสมุด “ดี” 3 ประการ ( ห้องสมุด 3 ดี )  ประกอบด้วย
                1. หนังสือดี
                 1.1  หนังสือและสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ เช่น มีเนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัยและ ตรงใจผู้อ่าน เหมาะสมกับวัย สนุกสนาน เร้าความสนใจ จูงใจผู้อ่านให้เกิดความเพลิดเพลิน ให้ความรู้เชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการ คุณธรรมจริยธรรม  ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน  และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตได้
                1.2  วิธีการจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ เช่น มีการสำรวจความต้องการหนังสือและสื่อการเรียนรู้   แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้
                2. บรรยากาศดี
                2.1  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ เช่น สะอาดโล่งโปร่งสบาย แสงสว่างเพียงพอ
                2.2  บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายนอก เอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ เช่น มีสวนหย่อม ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่จอดรถ
                3. บรรณารักษ์ดี
                3.1  บรรณารักษ์ มีคุณภาพ เช่น มีความสามารถในการปฏิบัติงานเทคนิคห้องสมุด การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
                3.2  บรรณารักษ์มีความเป็นมืออาชีพ เช่น เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
                3.3  บรรณารักษ์มีจิตบริการ เช่น มีทัศนคติเชิงบวก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอุดมการณ์ รักงาน เป็นนักแก้ปัญหา ไม่เลือกปฏิบัติ 
2)  ในห้องสมุดประชาชนของ กศน. มักจะมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้    จงยกตัวอย่าง
      สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่อไปนี้มาให้มากที่สุด  ( ตัวอย่างละ 2 คะแนน รวมไม่เกิน 25 คะแนน )
 
แนวตอบ
                1. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ฯลฯ
                2. สื่ออิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณ-ดาวเทียม เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง วีดิทัศน์(VDO) แถบบันทึกเสียง ซีดีรอม วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ
                3. สื่อทดลอง ได้แก่
                     1)  สื่อทดลองวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์
                     2)  สื่อเครื่องเล่น และเกมส์ต่าง ๆ
                     3)  สื่อประเภทเครื่องหรือชุดตรวจสอบ
                     4)  สื่อทดลองเพื่อคุณภาพชีวิตและการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
                4. สื่อสาธิต ได้แก่
                     1)  สื่อสาธิตประเภทแผ่นภาพ แผนภูมิ ป้ายนิเทศ หุ่นจำลอง ของตัวอย่าง
                     2)  สื่อสาธิตประเภทผลิตภัณฑ์โสตทัศน์ และคอมพิวเตอร์
                     3) สื่อสาธิตประเภทสื่อผสม
3)  งานห้องสมุดประชาชน เป็นการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   จงอธิบายให้เข้าใจว่า
      การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นอย่างไร พร้อมทั้งยกตัวอย่าง 
      ( 25 คะแนน )
แนวตอบ
             การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ ผู้เรียนเรียนรู้ตามวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกช่วงวัยของชีวิต โดยเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส ประสบการณ์ การทำงาน สภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เจตคติ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การเรียนรู้จากครอบครัว เพื่อนบ้าน จากการทำงาน การเล่น จากตลาด ร้านค้า ห้องสมุด ตลอดจนเรียนรู้จาก สื่อมวลชนต่างๆ เป็นต้น
             การจัดกิจกรรมในแหล่งการเรียนรู้ประเภทต่างๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ การเรียนรู้จากภูมิปัญญา  การจัดกลุ่มเสวนา การอภิปราย กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล และความรู้ต่างๆ   กลุ่มดนตรี กลุ่มสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชน แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟังวิทยุ การดูโทรทัศน์ ฯลฯ
            ตัวอย่าง :  เด็กเรียนรู้ เกี่ยวกับภาษาและคำศัพท์ต่างๆ จากโทรทัศน์ จากพ่อแม่
 
4)  การจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดฯ ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดใหญ่ 10 หมวด ตั้งแต่ 000 ถึง 900   แต่ละหมวดคือหนังสือประเภทใด  ( ประเภทละ 3 คะแนน  รวมไม่เกิน 25 คะแนน )
แนวตอบ
000  =  หนังสือประเภท  เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป
100  =  หนังสือประเภท  ปรัชญา
200  =  หนังสือประเภท  ศาสนา
300  =  หนังสือประเภท  สังคมศาสตร์
400  =  หนังสือประเภท  ภาษาศาสตร์
500  =  หนังสือประเภท  วิทยาศาสตร์
600  =  หนังสือประเภท  วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี
700  =  หนังสือประเภท  ศิลปกรรมและการบันเทิง
800  =  หนังสือประเภท  วรรณคดี
900  =  หนังสือประเภท  ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์
 
 
แนวคำถาม ในการสอบสัมภาษณ์
 1. จะมีวิธีประชาสัมพันธ์ หรือทำอย่างไร ให้มีผู้มาใช้บริการห้องสมุดฯมาก ๆ
 2. รู้จัก e-Book ไหม  e-Book คืออะไร
 3. คิดว่า e-Book จะมาแทนที่หนังสือจริงไหม อนาคตหนังสือกระดาษจะหมดไปหรือไม่
 4. ในห้องสมุดประชาชนอำเภอผักไห่ ควรมีสื่ออะไรบ้าง
 5. ควรปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอผักไห่อย่างไร
 6. ทำอย่างไรสื่อในห้องสมุดฯจึงจะถูกใจประชาชน
 7. ควรเลือกใครมาเป็นกรรมการคัดเลือกหนังสือที่จะซื้อเข้าห้องสมุดฯ
 8. ถ้าสมาชิกห้องสมุดฯคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด ควรปรับหรือไม่ ควรปรับเท่าไร เพราะอะไร
 9. สมาชิกที่จะยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดฯ ควรจ่ายค่าสมาชิกบำรุงห้องสมุดฯหรือไม่ เพราะอะไร
10. รู้จัก การจัดการความรู้ ( KM : Knowledge Management ) หรือไม่ คืออะไร
11. ให้เล่าถึงอาชีพที่เคยทำมาก่อน และสาเหตุที่เลิกทำ
12. สาขาวิชาเอกที่เรียนจบมา จะนำมาใช้ในการทำหน้าที่บรรณารักษ์ได้อย่างไรบ้าง
13. ให้วิจารณ์ว่า บรรณารักษ์ ควรจะเรียนจบมาทางสาขาบรรณารักษ์หรือไม่ เพราะอะไร
14. รู้หรือไม่ว่างานบรรณารักษ์นี้ ค่าจ้างเดือนละเท่าไร ขึ้นเงินเดือนอย่างไร มีสวัสดิการอะไรบ้าง
      มีประกันสังคมหรือไม่
15. มีความพร้อมความเหมาะสม ที่จะมาทำงานเป็นบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการที่ห้องสมุดฯ
      อ.ผักไห่
อย่างไรบ้าง
16. มีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรบ้าง ถ้าจะสอนวิชาชีพ หรือวิชาอื่น ๆ นอกเหนือจากทำงาน

     ห้องสมุดฯ พอจะสอนวิชาอะไรได้บ้าง
17. อำเภอผักไห่ มีกี่ตำบล รู้ทางไปทุกตำบลหรือไม่ ไปตำบลลำตะเคียนไปทางไหน
 

         3. วันที่ 13 ธ.ค.54  คุณอภิชาต ขรก.ครู กศน.อ.ลาดบัวหลวง  โทร.บอกผมว่า โปรแกรม IT รายงานข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ออกมาไม่มีเลขประจำตัวประชาชนตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ. ) ต้องการ
             เรื่องนี้ คุณสุขุม ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้พัฒนาโปรแกรม IT ได้พัฒนาโปรแกรม ITw 2.0 หลักสูตรทั่วประเทศ รุ่น 13 ธ.ค. 54 ให้ส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (เมนู 1-5-3) เป็น Excel มีข้อมูลเลขประจำตัวประชาชนตามที่ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ. ) ต้องการ  สามารถ Copy ไปวางในช่องตามแบบฟอร์มที่ สทศ. กำหนด   ดาวน์โหลดได้ที่ 
http://dl.dropbox.com/u/15540884/itw51_13122011_setup.zip

             ส่วนหลักสูตรนำร่อง ก็ต้องแยกส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน NT จากโปรแกรมหลักสูตรนำร่อง  ( นำมารวมกันก่อนไม่ได้ ถ้านำไปรวมในโปรแกรมหลักสูตรทั่วประเทศ ชื่อนักศึกษานำร่องที่ยังเรียนไม่จบจะไม่ออกมา )   ดาวน์โหลดโปรแกรม ITw51 หลักสูตรนำร่อง รุ่น 14 ธ.ค.54  เพื่อส่งออกข้อมูลผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน NT ได้ที่  http://dl.dropbox.com/u/15540884/itw50_14122011_setup.zip 

 

         4. วันที่ 14 ธ.ค.54  คุณอภิชาต ถามต่อว่า “เอาข้อมูลนักศึกษานำร่องจากโปรแกรมนำร่อง มานำเข้าโปรแกรมทั่วประเทศแล้ว มีปัญหา คือเวลาจะทำอะไรเช่นจะจัดห้องสอบหรือออกรายงานอะไรก็จะมีนักศึกษานำร่องบาง คน บางวิชา ปะปนอยู่กับนักศึกษาหลักสูตรทั่วประเทศด้วย ทำให้สับสน   จะนำข้อมูลนักศึกษานำร่องออกได้อย่างไร”

             ให้ใช้วิธี ลบข้อมูลนักศึกษา ( ลบประวัตินักศึกษา ) ด้วยเมนู 1 - 1 - 4 ( ขั้นตอนการดำเนินงาน - บันทึกประวัตินักศึกษา - ลบประวัตินักศึกษา )  โดยระบุรหัสนักศึกษาที่จะลบเป็นช่วงเลย คือรหัส 521 ... ... คนแรก และรหัส 522 ... ... คนสุดท้าย  ลบครั้งเดียวหมดทุกคนในแต่ละระดับชั้น  ( 3 ระดับชั้น ต้องลบ 3 ครั้ง )
เข้าชม : 3073


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงาน กศน. 27 / ต.ค. / 2559
      ครูนอกระบบ 26 / ส.ค. / 2556
      แบบสำรวจการพัฒนาองค์การ Organization Development Survey 21 / พ.ย. / 2555
      โปรแกรม IT 30 / ธ.ค. / 2554
      ไอบีเอ็มไทยปลื้มเติบโตสูง 3 ไตรมาสติด 16 / ธ.ค. / 2554
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้ [กด F5 ถ้ารหัสไม่ชัดเจน]
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   91130     โทรศัพท์ 074-774471 
โทรสาร  074-774471 
ma.satun@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05