[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                        
 

  

แหล่งเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้เกษตรธรรรมชาติ กศน.อำเภอมะนัง

อังคาร ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557


         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  ได้ดำเนินการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๑๔๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ของนายกิตติโชติ  ชนะหลวง  ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรธรรมชาติและเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  โดยความร่วมมือและเต็มใจของเจ้าของบ้านที่ต้องการให้แปลงเกษตรธรรมชาติที่ ดำเนินการอยู่ได้เป็นแหล่งเรียนที่ให้ประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งหลังจากการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติแล้ว กศน.อำเภอมะนังได้นำประชาชนที่มีความสนใจเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในฐานการเรียน รู้ภายในแหล่งเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ดังนี้

                  1.      ฐานการเรียนรู้เรื่อง การปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

 

 


                2.      ฐานการเรียนรู้เรื่อง การปลูกพืชด้วยกระบวนการเกษตรอินทรีย์

 
 

               3.      ฐานการเรียนรู้เรื่อง การทำสมุนไพรขับไล่แมลง