[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

      
 

  

การศึกษานอกระบบ
เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ ที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

คะแนน vote : 958  

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทสิ่งประดิษฐ์“นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

 

ชื่อเรื่องพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น

 

ผู้จัดทำ

1.นายอลารัต  สำสู

2.นางสาวลักษมี  นุ้ยสัน

          3.นางสาวมูนา  หลงเด็น

 

อาจารย์ที่ปรึกษานางสาวอนุสรา  ยาพระจันทร์

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลควนโพธิ์

 

บทคัดย่อ

โครงงานพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น (Mist Fan ) มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในอากาศและหาประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมไอน้ำ ผลการศึกษาพบว่าพัดลมไอน้ำสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของโครงงาน โดยพัดลมไอน้ำให้ความเย็นได้ดีกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไปและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งมีอุณหภูมิความเย็นต่ำสุดที่ 5 องศาเซลเซียส

  

1. ที่มาและความสำคัญ

ฤดูร้อนในประเทศไทย  จะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมของทุกปีไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงนี้เป็นช่วงที่โลกเคลื่อนที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์และประเทศไทยทำมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์พอดี เนื่องจากเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมาก ช่วงหน้าร้อนนี้มักจะไม่มีลมจากฝั่งใดเข้ามาในประเทศไทยเลย ทำให้อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว ในช่วงฤดูร้อนและร้อนจัด  ทำให้หลายๆ บ้านต้องหาตัวช่วยบรรเทาความร้อน ตัวช่วยที่สะดวกสบายที่สุด ที่ต้องนึกถึงคือพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ 

ปัจจุบันแทบทุกบ้านต้องมีพัดลมหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศเกือบจะทุกหลัง และอาจมีบางส่วนที่มีขีดจำกัดในการใช้เงินและมีพัดลมใช้ในครัวเรือนแล้วอยากเพิ่มความเย็น โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยและประหยัดไฟฟ้า ก็สามารถที่จะประดิษฐ์พัดลมไอน้ำใช้เองได้ ผู้จัดทำจึงได้แนวคิดที่จะจัดทำพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็นขึ้น  เพื่อใช้ในห้องเรียนและในครัวเรือน

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงงาน

     2.1 เพื่อประดิษฐ์พัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น

2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น

 

3. สมมุติฐาน

พัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น สามารถให้ความเย็นได้ดีกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไป

 

4. ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรต้น : พัดลมไอน้ำ

          ตัวแปรตาม : ความเย็น

          ตัวแปรควบคุม  : อากาศกับอุณหภูมิห้อง

 

5. ขอบเขตของการศึกษา

การทำโครงงานเรื่องพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น เป็นการศึกษาและแก้ปัญหาเรื่องการลดอุณหภูมิความร้อนในอากาศ ความสามารถในการให้ความเย็นของพัดลมไอน้ำและพัดลมธรรมดาทั่วไป

 

6. สถานที่และระยะเวลาที่ทำโครงงาน

          สถานที่ : กศน.ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

          ระยะเวลา : เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2562 – เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562

 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 เพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในอากาศ คลายร้อนได้ในราคาไม่แพง

7.2 ประหยัดไฟฟ้าและเคลื่อนย้ายสะดวกใช้ได้ในทุกพื้นที่

7.3 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7.4 ฝึกกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

7.5 ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

วัสดุอุปกรณ์

1. พัดลม

2. สายไฟ

3. หัวชาร์จ

4. สวิตซ์

5. ปืนกาว

6. หัวแร้ง

7. สว่าน

8. ไขควง

9. คัตเตอร์

 

วิธีการดำเนินงาน

1. นำพัดลมมาเจาะรูเป็นวงกลมเพื่อติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำและติดกาวให้เรียบร้อย

2. เปิดฐานด้านล่างของพัดลมเพื่อติดตั้งหัวชาร์จและสายไฟ

3. เชื่อมสายไฟของเครื่องพ่นไอน้ำและพัดลม

4. ติดตั้งสวิตซ์ของเครื่องพ่นไอน้ำ

5. ทดลองว่าได้ผลจริงหรือไม่และปรับปรุงหากเกิดความผิดพลาด

6. ตรวจสอบความถูกต้อง

ผลการดำเนินงาน

 

จากการทดลองพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น ภายใต้ตัวแปรที่แตกต่างกันพบว่า ประสิทธิภาพของพัดลมไอน้ำมีความแตกต่างกัน ซึ่งผลการทดลองพบว่า พัดลมไอน้ำสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของโครงงาน โดยพัดลมไอน้ำให้ความเย็นได้ดีกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไปและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งมีอุณหภูมิความเย็นต่ำสุดที่ 5 องศาเซลเซียส

สรุป 

การจัดทำโครงงานเรื่องพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนในอากาศและหาประสิทธิภาพการทำงานของพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น ผู้จัดทำได้แนวคิดที่จะจัดทำพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็นขึ้น

อภิปรายผล
          การอภิปรายผลการศึกษา โครงงานเรื่องพัดลมไอน้ำเพิ่มความเย็น  ผู้จัดทำได้ดำเนินการและนำมาทดลอง ประเมินผลเพื่อหาคุณภาพมีการอภิปรายผลดังนี้ พัดลมไอน้ำสามารถทำงานได้ตามขอบเขตของโครงงาน โดยพัดลมไอน้ำให้ความเย็นได้ดีกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไปและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

 

ข้อเสนอแนะ

1. ไม่เหมาะสมกับการใช้งานภายในห้องที่ปิดทึบ ไม่มีอากาศถ่ายเท เพราะจะทำให้เกิดความอับชื้น

2. มีข้อจำกัดในการใช้งานที่ให้ความเย็นได้ดีแค่บางพื้นที่เท่านั้นเข้าชม : 16919


การศึกษานอกระบบ 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 9 / ก.ย. / 2562
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 28 / มิ.ย. / 2562


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล  (กศน.อำเภอเมืองสตูล)
ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 4  ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000   โทรศัพท์ 074-772202  โทรสาร  074-730735 
  websitehttp://satun.nfe.go.th/msatun  
  e-mail : m.satun@hotmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05