[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

      
 

  

  

5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนตำบลเกตรี ลงพื้นที่ประสานงานภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง
กศนตำบลเกตรี ลงพื้นที่ประสานงานภาคีเครือข่าย การจัดกิจกรรมงานการศึกษาต่อเนื่อง
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตันหยงโป รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลตันหยงโป รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน นำนักศึกษาพัฒนาบริเวณภายนอก กศน.ตำบลและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนขัน
กศน.ตำบลควนขัน นำนักศึกษาพัฒนาบริเวณภายนอก กศน.ตำบลและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนขัน
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลควนขัน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA)
กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพัฒนางาน (PA)
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา กศน ตำบลเกตรี ร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบลและศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
นักศึกษา กศน ตำบลเกตรี ร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบลและศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้พิการ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับผู้พิการ
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูอาสามัคร กศน.ตำบลปูยู ลงพื้นที่สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ
ครูอาสามัคร กศน.ตำบลปูยู ลงพื้นที่สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือ
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลตำมะลัง ลงพื้นที่ประสานงานภาคีเครือข่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล
ครู กศน.ตำบลตำมะลัง ลงพื้นที่ประสานงานภาคีเครือข่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย พัฒนาบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย พัฒนาบริเวณภายในและภายนอก กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลฉลุง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลฉลุง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลเกตรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนโพธิ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลควนโพธิ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนโพธิ์ ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของภาคีเครือข่ายในตำบลควนโพธิ์
กศน.ตำบลควนโพธิ์ ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ของภาคีเครือข่ายในตำบลควนโพธิ์
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกตรี ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลเกตรี ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพิมาน รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลพิมาน รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล  (กศน.อำเภอเมืองสตูล)
ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 4  ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000   โทรศัพท์ 074-772202  โทรสาร  074-730735 
  websitehttp://satun.nfe.go.th/msatun  
  e-mail : m.satun@hotmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05