[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

      
 

  

  

5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านควน ร่วมโครงการ \"จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล\"
กศน.ตำบลบ้านควน ร่วมโครงการ \"จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้อารยเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล\"
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียง บ้านควนดินแดง
กศน.ตำบลควนขัน ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษญกิจพอเพียง บ้านควนดินแดง
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลควนขัน รับสมัครนักศึกษาใหม่และรับลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกตรี เข้าประชุม บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนภายในตำบลเกตรี
กศน.ตำบลเกตรี เข้าประชุม บูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนภายในตำบลเกตรี
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปูยู รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลปูยู รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลปูยู อำเภอเมืองสตูล รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายและประสานงานภาคีเครือข่าย
ครูกศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายและประสานงานภาคีเครือข่าย
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านควน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กศน.ตำบลบ้านควน ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตำมะลัง พัฒนาบริเวณภายใน กศน.ตำบลตำมะลัง
กศน.ตำบลตำมะลัง พัฒนาบริเวณภายใน กศน.ตำบลตำมะลัง
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส จังหวัดนราธิวาส
กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส จังหวัดนราธิวาส
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
กศน.ตำบลควนขัน ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขัน ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส จังหวัดนราธิวาส
กศน.ตำบลควนขัน ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส จังหวัดนราธิวาส
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ
ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะ
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
กศน.อำเภอเมืองสตูล ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส จังหวัดนราธิวาส
กศน.อำเภอเมืองสตูล ศึกษาดูงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส จังหวัดนราธิวาส
5 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
กศน.อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
20 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพ ภายนอกภายใต้ สถานการณ์ covid 19
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพ ภายนอกภายใต้ สถานการณ์ covid 19
15 / พ.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล ปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/55
กศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล  (กศน.อำเภอเมืองสตูล)
ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 4  ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000   โทรศัพท์ 074-772202  โทรสาร  074-730735 
  websitehttp://satun.nfe.go.th/msatun  
  e-mail : m.satun@hotmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05