หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านปากละงู กำหนดการสอบกลางภาค 1/2558

ม.ปลายปากละงู ค1 กำหนดสอบวันที่ 5/8/2558

ม.ปลายปากละงู ค 2 กำหนดวอบวันนที่ 6/8/2558

เวลา 09.30-16.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กลุ่มวิชาชีพที่เปิดสอน 2557
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ศรช.บ้านปากละงู
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ดอกไม้ที่ขาดการดูแล