[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
22 ตุลาคม 2562 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าจังหวัดสตูล
22 ตุลาคม 2562 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล
26 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล
25 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนภาคใต้
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสันติภาพชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 4/2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
11 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือสันติภาพ ชายแดนใต้ “ร่วมพลัง สืบสาน สันติภาพ” ครั้งที่ 3/2562
11 กันยายน 2562 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือสันติภาพ ชายแดนใต้ “ร่วมพลัง สืบสาน สันติภาพ” ครั้งที่ 3/2562
10 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประกวดการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2562
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล #เป็นประธานตัดสินการประกวดการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2562
10 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าแถวเคารพธงชาติ
10 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือสันติภาพ ชายแดนใต้
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือสันติภาพ ชายแดนใต้ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าใบและสสมุดลงนามฯ
กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าใบและสสมุดลงนามฯ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การใช้งานโปรแกรม Satun Learn Net จากสถาบัน กศน. ภาค 5 ภาค
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมการโครงการลูกเสือชายแดนใต้สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมการโครงการลูกเสือชายแดนใต้สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
23 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล สนทนาผ่านรายการใต้สันติสุข เรื่อง ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.ชายแดนใต้
22 มกราคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมสนทนาผ่านรายการใต้สันติสุข เรื่อง ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.ชายแดนใต้
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
29 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดสตูล ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
16 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญและกำลังใจ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพและ กศน.อำเภอมะนัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญและกำลังใจ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพและ กศน.อำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05