[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

29 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเกตรี
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเกตรี
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลสาคร
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลสาคร
24 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
24 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทย
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและทุกโอกาาสตามความเหมาะสม
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
22 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูล
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูล
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
กศน.สตูล เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอควนโดน
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอควนโดน
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอละงู
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอละงู

กำลังแสดงหน้าที่ 1/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05