[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานวิทย์คิดสนุกกับ กศน.อำเภอควนกาหลง
กศน.อำเภอควนกาหลง เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานวิทย์คิดสนุกกับ กศน.อำเภอควนกาหลง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในกา
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้น ตำบลทุ่งนุ้ย
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้น ตำบลทุ่งนุ้ย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนนักศึกษ
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรครู นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ ณ สนามกีฬาองค์การบ
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ & GSHPS ( HLS, เด็กไทยสายตาดี)
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ & GSHPS ( HLS, เด็กไทยสายตาดี) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเ
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมทำสื่อส่งเสริมการอ่าน
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมทำสื่อส่งเสริมการอ่าน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมทำสื่อส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชา
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาตรวจสุขภาพ
กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาตรวจสุขภาพ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางธิราวดี อินทานุกูล ครูผู้ช่วย นำนักศึกษา ระดับม.ปลาย กลุ่มไก่ฟ้า ตรวจสุขภาพ ประจำภาคเรี
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ & GSHPS ( HLS, เด็กไทยสายตาดี)
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ & GSHPS ( HLS, เด็กไทยสายตาดี) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภ
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566
กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรครูท่ีเกี่ยวข
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไล
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกันฝึกซ้อมกีฬาเปตอง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกันฝึกซ้อมกีฬาเปตอง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกันฝึกซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อคัดตัวนักกีฬา ในการเข้าร่วมแ
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา กศน.ห่างไกลยาเสพติด
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา กศน.ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บุคลากรนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โคร
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไล
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม. ต้น ตำบลควนกาหลง
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม. ต้น ตำบลควนกาหลง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดั
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษากศน.ตำบลอุใดเจริญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่2/2565
กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษากศน.ตำบลอุใดเจริญเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนที่2/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล และครูอาสาฯ นำนักศึกษากศน.ตำ
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง พัฒนากศน.ตำบลทุ่งนุ้ย
กศน.อำเภอควนกาหลง พัฒนากศน.ตำบลทุ่งนุ้ย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางซอฟีย๊ะ บิลโอ ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนากศน.ตำบล ณ กศน.ตำบล
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง พัฒนากศน. ตำบลอุใดเจริญ
กศน.อำเภอควนกาหลง พัฒนากศน. ตำบลอุใดเจริญ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิกา องศารา พร้อมด้วย นางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาฯ นำนักศึกศึกษาช่
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ติดตาม เยี่ยมกลุ่มมะละกอแก้วสามรส
กศน.อำเภอควนกาหลง ติดตาม เยี่ยมกลุ่มมะละกอแก้วสามรส วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางซอฟีย๊ะ บิลโอ ครู กศน.ตำบล ติดตาม เยี่ยมกลุ่มมะละกอแก้วสามรส ณ กลุ่มแม่บ้า
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
กศน. อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ติดตามและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย ผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลอุใดเจริญ
กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ติดตามและประชาสัมพันธ์เพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย ผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลอุใดเจริญ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางวนิดา ปังแลมา
30 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/618 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05