[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมน
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีในห้องสมุดประชาชน
กศน.อำเภอท่าแพ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีในห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ ความบันเทิง กล้าแสดงออก เพลิดเพลิน ช่วยให้ผ่อนคลายในวันหยุดพักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ปร
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชก
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของอำเภอท่าแพ นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำน
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดนิทรรศการ การศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ กา
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่องานวิจัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ นายทะเบียน และนางภัทรพร อุโหยบ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสุวิมล เทพชนะ ครู กศน.ตำบลละงู และนางหัสนีย์ หัสมา ครู ศรช.บ้านปากละงู เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ที่ 2/2561
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาประจำสัปดาห์ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสตูล เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานกศน.
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร ์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศ
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) กศน.อำเภอเมืองสตูล
วันจันทร ์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนัก
12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอละงู เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ กศน.อำเภอละงู และ กศน.ตำบลทุกแห่ง หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย 1. วุฒิการศึกษา (วุฒิเดิม) 2. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ แม่ และตนเอง 3. สำเนาบัตรประจ
12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กำนัน ผู้
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต. 2561\"
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 นายสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต. 2561\" การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โด
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตู
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้พนักงานราชการในสังกัด ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธีเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ ณ มหาวิทยาราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 28 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05