[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

“โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.๖ ใน ๘ เดือนอย่างมีคุณภาพ”

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย 

2.อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่รับสมัครรับการประเมิน

3.มีพื้นความรู้ไม่ต่ำกว่าการศึกษาระดับประถมศึกษา

4.ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา

5.มีประสบการณ์การประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

6.ต้องประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่จะสมัครเข้ารับการประเมิน

 

สถานที่รับสมัคร 1.กศน.อำเภอเมืองสตูล    074-730735

                   2.กศน.อำเภอละงู         074-701590

                   3.กศน.อำเภอทุ่งหว้า      074-789575

ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ดูรายละเอียดเข้าชม : 671
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05