Responsive image

อบรม อาสาสมัครกศน.
01/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

โครงการรับสมัครนักศึกษา
30/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท