Responsive image

กิจกรรมส่งเวริมการอ่านสำหรับเด็ก
09/05/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอเมืองสตูล

โครงการรับสมัครนักศึกษา
21/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

อาสาสมัคร กศน
28/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

จิตอาสา
04/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลตันหยงโป

กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบริจาคโลหิต
28/02/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 4200 บาท