Responsive image

บ้านหนังสือชุมชน
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565
02/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการปักหมุดผู้พิการ
07/11/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565
26/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
02/02/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

ปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.ตำบลน้ำผุด
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

กิจกรรมส่งเริมการอ่านออนไลน์
03/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

โครงการบรรณรักษ์สัญจรครั้งที่ 3
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 840 บาท