Responsive image

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

บ้านหนังสือชุมชน
01/10/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลปูยู

กิจกรรมวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2565
02/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการปักหมุดผู้พิการ
07/11/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
15/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลปากน้ำ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
16/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลปากน้ำ

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565
26/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 21570 บาท