Responsive image

โครงการปักหมุดผู้พิการ
07/11/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลแหลมสน

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
15/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลปากน้ำ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
16/12/2564 $2450.00 บาท
กศน.ตำบลปากน้ำ

รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 1/2565
26/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งหว้า

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
02/02/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

ปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน.ตำบลน้ำผุด
22/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

กิจกรรมส่งเริมการอ่านออนไลน์
03/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.น้ำผุด
30/03/2565 $500.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

โครงการบรรณรักษ์สัญจรครั้งที่ 3
12/04/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอละงู

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 14200 บาท