Responsive image

การศึกษาต่อเนื่อง
22/12/2564 $3920.00 บาท
กศน.ตำบลขอนคลาน

พัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
01/10/2563 $6500.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 129550 บาท