หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
15 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไซต์ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite