หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล จัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
สอนออนไลน์
สอนออนไลน์
สอนออนไลน์
สอนออนไลน์