หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ และนางวิชุตา เกษม ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลนาทอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดอาวุโส นายประเจิด ต่ายตระเวน และผอ.รพ.สต.บ้านวังตง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทอน
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทอน
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทอน
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทอน
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทอน
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลนาทอน