หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการเพ้นท์ผ้าบาติก จำนวน 15 ชั่วโมง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ระหว่างวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2565