หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กศน.ตำบลนาทอน จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าลายขอเจ้ราฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 31 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปาล์มบาติก ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล