หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

นาย กีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน รับผิดชอบตำบลป่าแก่บ่อหิน  บริการหมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพานวาโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและผู้รับผิดชอบรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 ครูผู้สอน 1 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน “สมาร์ทฟาร์มคิท”ระบบรดน้ำอัจฉริยะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 
     
30 พฤศจิกายน 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายอับดุลวาฮาบ รอเหมมัน ครูผู้ช่วย ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อ คลิปVDOและแอพพลีเคชั่น Quizzizz โดยมีคณะครูวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นวิทยากรในการอบร 
     
9 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้ คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ขับเคลื่อนงาน OOCC กศน.อำเภอทุ่งหว้า ไลฟ์ขายออนไลน์ ผลผลิตจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าแก่บ่อหิน 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
9 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้ คณะทำงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ขับเคลื่อนงาน OOCC กศน.อำเภอทุ่งหว้า ไลฟ์ขายออนไลน์ ผลผลิตจากศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลป่าแก่บ่อหิน #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบ 
     

16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ และนายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ และนายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดสุรวุฒิ แก้วกระจ่าง ปลัดประจำตำบลป่าแก่บ่อหิน และนายอรุณ ศรียาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากต้นคลุ้ม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน