หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

นาย กีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน รับผิดชอบตำบลป่าแก่บ่อหิน  บริการหมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านสะพานวาโดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านและผู้รับผิดชอบรับมอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสาระน่ารู้
 
7 พฤษภาคม 2566 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายกีรติ เรทมิฬ ครู กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ร่วมต้อนรับบุคลากรจาก คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. เข้าเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานยางพารา บ้านคลองห้วยบ่า #wow1 
     

8 กุมภาพันธ์ 2566 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร และเสริมแรงจูงใจด้วยการจับรางวัลจากทักษะการอ่าน # 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
16 ธันวาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ และนายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบล ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล และภาคีเครือข่าย เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และร่วมวางแผนการดำเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน On-site โดยมีปลัดสุรวุฒิ แก้วกระจ่าง ปลัดประจำตำบลป่าแก่บ่อหิน และนายอรุณ ศรียาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง เข้าร่วมพิจารณา #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากต้นคลุ้ม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก จำนวน 15 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งดินลุ่ม ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน