หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลท่าแพ 
     
Best Practice เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Classroom 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
พบกลุ่มนักศึกษา ม.ต้น
กิจกรรมพบกลุ่มนักศึกษา
ภาพกิจกรรม