หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ทดสอบ   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมนธ์ นักศึกษา กศน.ตำบลท่าแพ สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 17 - 21 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลท่าแพ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 
     
รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะจบภาคเรียน2/64 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
โควิดสายพันธ์ใหม่ 
     

 
ภาพกิจกรรม