[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


"ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล"
 

  

  

27 / มี.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖๐ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
27 / มี.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์ ลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสานสัมพันธ์ ลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หน่าวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังแห่งความภักดีกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดอุใดพัฒนาวาส (ผัง ๓) ตำบลอุใดเจริญ อ
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมเปิดสอนหลักสูตรวิชาย้อมผ้าดำและทำริบบิ้น แก่ประชาชน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมเปิดสอนหลักสูตรวิชาย้อมผ้าดำและทำริบบิ้นไว้อาลัย แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใส่ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กศน.อำเภอควนกาหลง
26 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผัง120 หมู่ที่ 7 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
21 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ ๒ \\\"เสด็จพระราชดำเนินไร่กลางสาธิต ๙ กันยายน ๒๕๕๙ \\\" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
21 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตื สมเด็จพระนางเจ้าริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตื สมเด็จพระนางเจ้าริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยบังคับการและบริการ (ท่าสาป) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ พิธ๊สมโภชน์เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และส่งมอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยงานต่างๆ
5 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา ร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
22 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดควนกาหลง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดควนกาหลง
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
2 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
17 / ม.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมวันครูสตูล ๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมวันครูสตูล ๕๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล
6 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควานกาหลง ร่วมสวัสดีและขอพรปีใหม่ ผู้บริหาร สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมสวัสดีและขอพรปีใหม่ จากนายเรวัฒน์ เพร็ชสงฆ์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสตูล และนายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธ์ รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัดสตูล
14 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวเด่น
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล
หมู่ 4 ตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  91130  โทรศัพท์ 074-752070
โทรสาร  074-752070  kk_satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05