[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

5 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่) โดยจัดกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ \"การทำสาคูไส้ไก่\" ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR-
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ (โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่) โดยจัดกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ \"การทำสาคูไส้ไก่\" ส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ QR-
เข้าชม : [382]
5 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เข้าชม : [367]
5 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แคยิหวา ครูกศน.ตำบล ประสานงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เพื่อดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค covid 19​
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายสมศักดิ์ แคยิหวา ครูกศน.ตำบล ประสานงานเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลทุ่งหว้า เพื่อดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรค covid 19​ #wow4GoodPartnershipsส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเ
เข้าชม : [409]
22 / ต.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ รับบริจาคหนังสือจากคุณชนธัญ โกวินิชย์ และคุณ อัญชลี เฮ่าฮู่เทียน #ขอขอบคุณมากๆค่ะ#
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ รับบริจาคหนังสือจากคุณชนธัญ โกวินิชย์ และคุณ อัญชลี เฮ่าฮู่เทียน #ขอขอบคุณมากๆค่ะ#
เข้าชม : [312]
22 / ต.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \"10 ผักยอดฮิตเทศกาลกินเจ \"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \"10 ผักยอดฮิตเทศกาลกินเจ \"
เข้าชม : [200]
7 / ก.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \" เรื่องน่ารู้ (แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียน)\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \" เรื่องน่ารู้ (แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ระหว่างเปิดภาคเรียน)\"
เข้าชม : [277]
1 / มิ.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \"ใช้ชีวิตประจำวันแบบเฮลตี้ \"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \"ใช้ชีวิตประจำวันแบบเฮลตี้ \"
เข้าชม : [304]
1 / มิ.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \" 8 ผักขผลไม้ ที่สามารถปลูกซ้ำวนไปเอามากินได้ไม่มีเบื่อ\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \" 8 ผักขผลไม้ ที่สามารถปลูกซ้ำวนไปเอามากินได้ไม่มีเบื่อ\"
เข้าชม : [383]
1 / มิ.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 📖📚📕นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2563
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 📖📚📕นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : [366]
31 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \"31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \"31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก\"
เข้าชม : [314]
29 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \\\"กินอย่างไรให้สมอง สตรอง โลดแล่น แจ่มใส \\\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \\\"กินอย่างไรให้สมอง สตรอง โลดแล่น แจ่มใส \\\"
เข้าชม : [260]
29 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \\\"เปลือกไข่ ปุ๋ยทำเอง เราทำได้ \\\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \\\"เปลือกไข่ ปุ๋ยทำเอง เราทำได้ \\\"
เข้าชม : [237]
29 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \\\"มองวิกฤตเป็นโอกาส \\\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \\\"มองวิกฤตเป็นโอกาส \\\"
เข้าชม : [240]
29 / พ.ค. / 2563 : ทดสอบหมวดหมู่
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \"Social Distancing \"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \"Social Distancing \"
เข้าชม : [416]
21 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \" ทักษะการเขียน \"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \" ทักษะการเขียน \"
เข้าชม : [211]
14 / พ.ค. / 2563 : ศูนย์การเรียนชุมชน
จัดหาข้อมูลช่องทางความรู้ \"การศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 \"
ช่องทางความรู้ \"การศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 \"19 \"
เข้าชม : [328]
8 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จัดทำสื่อให้ความรู้ อ่านผ่าน QR-Code \" นิทานอิสปสอนใจ (ปลาโลมากับสิงโต)
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำสื่อให้ความรู้ อ่านผ่าน QR-Code \" นิทานอิสปสอนใจ (ปลาโลมากับสิงโต) \"
เข้าชม : [328]
8 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 📖📚📕นสพ.ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [10437]
8 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จัดทำความรู้ \" ุวันต้นไม้แห่งชาติ\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำความรู้ \" ุวันต้นไม้แห่งชาติ \"
เข้าชม : [197]
8 / พ.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
จัดทำสื่อให้ความรู้ \" โครงการโทรฟรี 100 นาที\"
ายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดทำสื่อให้ความรู้ \" โครงการโทรฟรี 100 นาที\"
เข้าชม : [212]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
182 ถนนตรัง-สตูล   หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์  074-789080
โทรสาร  074789575  t.satun@hotmail.com      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by