[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

บทความทั่วไป
เยาวชนภาคใต้ ร่วมสืบสานพระราชดำริ

ศุกร์ ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2554

คะแนน vote : 519  

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนำเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในภาคใต้เข้ามาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และพระอัจฉริยภาพผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเป็นมัคคุเทศก์ประจำภาค และร่วมส่งผลงานประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ตามรอยพระบาทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 1 นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 จากทั้งหมด 5 ครั้ง ทั่วทุกภูมิภาค โดยคัดเลือกเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ภูมิภาคละ 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ เป็นเวลา 3 วัน โดยครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีเยาวชนจากสถาบันศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 22 ทีม จาก 15 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา รวมทั้งสิ้น 88 คน

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา การใช้ชีวิตร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ 4 ราย ได้แก่ นายจรูญ แดงขาว ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหมก ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง เยาวชนได้เรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่ดิน การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทำไร่นาสวนผสม การปลูกพริก แก้วมังกร และการทำปุ๋ยหมัก นางบุญเรือน ทองจำรัส ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนได้เรียนรู้การทำนาข้าวอินทรีย์ครบวงจร การปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการเก็บเกี่ยว และการทำปุ๋ยหมัก นางปิยมาศ คะเชนทร์กำแหง บุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด เยาวชนได้เรียนรู้การเลี้ยงหนอนนก ทำปุ๋ยหมัก การเตรียมอาหารมักสำหรับหมู ปลาดุก และการปลูกพืชสมุนไพร และพื้นที่ดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน บ้านควนโถ๊ะ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร เยาวชนได้เรียนรู้งานด้านการปรับปรุงดินเปรี้ยวตามทฤษฎีแกล้งดิน การทำนาข้าว การเก็บเกี่ยว และสีข้าวด้วยเครื่องมือพื้นบ้าน ตลอดจนกิจกรรมและสันทนาการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสืบสานงานพระราชดำริ อาทิ กิจกรรม “ปั้นดาวมัคคุเทศก์ กปร.” และการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งต่อไป สามารถดูรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน กปร.โทร.0-2280-7216 อีเมล : rdpb_camp 2010@yahoo.com หรือ เว็บไซต์ www.rdpb.go.th และ เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/rdpb camp ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.

จาก เดลินิวส์


เข้าชม : 2716


บทความทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

      การอ่านเพื่อชีวิต 15 / พ.ย. / 2555
      การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 5 / ส.ค. / 2554
      เยาวชนภาคใต้ ร่วมสืบสานพระราชดำริ 22 / เม.ย. / 2554
      \\\'มิดะ\\\'ภาพลบที่\\\'อาข่า\\\' 29 / มี.ค. / 2554
      เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย 3 / ธ.ค. / 2551


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05