[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

22 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากร นางสสวกูรอม๊ะ ราเหม ครูอาสาสมัครฯร่วมประชุ
22 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “เรา
22 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด พ.ศ. 2567
วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากร นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัครฯ พร้อมด้วยนางสาวดวงก
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกาะสาหร่าย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกาะสาหร่าย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกาะสาหร่าย ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลเกาะสาหร่าย ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเจ๊ะบิลัง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลเจ๊ะบิลัง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ ศกร.ตำบลเจ๊ะบิลัง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกาะสาหร่าย ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลเกาะสาหร่าย ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมมอบของสนับสนุนปัจจัยกิจกรรมถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมมอบของสนับสนุนปัจจัยกิจกรรมถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลคลองขุด ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดง ความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลตันหยงโป ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลตันหยงโป ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสตูล ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดสตูล ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ศกร.ตำบลควนขัน รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกตรีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกตรีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกตรี เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลอดในเดือนรอมฎร ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)
ศกร.ตำบลเกตรี เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลอดในเดือนรอมฎร ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.1445)
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลพิมาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลพิมาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ศกร.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ศกร.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์
ศกร.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
21 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลตำมะลัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลตำมะลัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่องานประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/1204 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05