[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมฮีญาบ
วันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อำเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรการตัดเย็บผ้าคลุมฮีญาบ ให
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลท่าเรือ
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้นางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ ลงพื้นที่ประสานงานเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางยามานี ปาละวัล ครูอาสาฯ ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ เข้าร่มประชุมชี้แจงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมคณะบุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแ
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ เพื่อจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ต้อนรับคณะนิเทศ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ ร่วมต้อนรับคณะนิเทศจาก สกร.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่เพื่อติดตามดำเน
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-N
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ทดสอบระบบการสอบ (N-net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digitel Testing)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ ทดสอบระบบการสอบ (N-net) ด้วยระบบดิจิทัล (Digitel Testing)
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนโดน อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาปอเนาะอัลฟุรกอนการทำน้ำหมักจุลินทรีย์
สกร.อำเภอควนโดน อบรมให้ความรู้กับนักศึกษาปอเนาะอัลฟุรกอนการทำน้ำหมักจุลินทรีย์
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนสตอ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ศกร.ตำบลควนสตอ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2567
สกร.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2567
9 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนโดน เข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ \"Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต\"
สกร.อำเภอควนโดน เข้าร่วมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ \"Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต\"
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอมะนัง ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวจตุพ
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอมะนัง ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวจตุพ
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอมะนัง ต้อนรับคณะนิเทศ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวจตุพร ทหารไทย พร้อ
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทุ่งหว้า ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง ร่วมการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์ เพื่อจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และการประกวดคลิปวีดิทัศน์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บ
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนสตอ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศกร.ตำบลควนสตอ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
สกร.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

กำลังแสดงหน้าที่ <- 19/1164 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05