[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกับส่วนราชการอำเภอควนโดน ทำบุญวันพระ ในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.59 ณวัดพัฒนาราม ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดพัฒาราม วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 10.00 น. นำโดยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน จังหวั
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) และวิทยากรระดับอำเภอ ( ครู ข )
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากอำเภอ ให้เป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และวิทยากรระดับพื้นที่ หมู่บ้าน (ครู ค) ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ร่างรัฐธรรมนูญ และปร
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"เดินหน้า ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559\"
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสา ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนบ้านกุบังปะโหลด ให้ได้รับทราบถึงสาระสำคัญ และข
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ พิธ๊สมโภชน์เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และส่งมอบเทียนพรรษาให้กับหน่วยงานต่างๆ
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบิหารส่วนตำบลควนกาหลง
17 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินหน้า ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข) โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสา ได้ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนบ้านกุบังปะโหลด ให้ได้รับทราบถึงสาระสำคัญ และข้
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนตำตรวจตระเวนชายแดนยูงทองรัฐประชาสรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล
นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาหลง
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกป่ารักษ์โลก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปลูกป่ารักษ์โลก ณ วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
5 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดในวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดควนกาหลง ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ท่าแพ ประชุมประจำสัปดาห์
นายนูญสายอ๋อง ผอ.กศน.อ.ท่าแพ และบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ เรื่องประชุมประชามติร่างรัฐธรรมนูญ,การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ,ติดตามเด็กออกกลางคัน,SAR ,การนิเทศและติดตามผลกิจกรรมต่างๆ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ สร้างสัมพันธ์สู่ชุมชน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ มัสยิดอิสลาเฮี๊ยะห์ หมู่ที่ 5 บ้านทางงอ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม“รอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1437“
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาววิไล หวังกุหลำ ครู กศน.ตำบลวังประจัน เข้าร่วมกิจกรรม“รอมฎอนสัมพันธ์ ปี ฮ.ศ.1437“ ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลย่านซื่อ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.ตำบลย่านซื่อ จัดกิจกรรม \" เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลย่านซื่อ\" วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ กศน.ตำบลย่านซื่อ หมู่ที่ 7 ต.ย่านซื
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลวังประจัน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลวังประจัน จัดกิจกรรม เปิดศูนย์เรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลวังประจัน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยมี นายสมัย ละใบแด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจันเป็นประธ
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้ บุคลากร กศน.ตำบลควนโดน จัดกิจกรรม \"เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลควนโดน\"วันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ กศน.ตำบลควนโดน หมู่ที่ 9 ต.ควนโดน อ.ควนโด
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลควนสตอ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.ตำบลควนสตอ \"พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบลควนสตอ\" ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ กศน.ตำบลควนสตอหมู่ที่ 10 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ
16 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนร่วมกิจกรรม“ประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดสตูล ประจำปี 2559“
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนร่วมกิจกรรม“ประกวดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัดสตูล ประจำปี 2559“ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทางงอ หมู่ที่ 5 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/87 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05