[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ตำบลเจ๊ะบิลัง
วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล นิเทศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดาหวา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอ
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างปูกระเบื้อง กศน.ตำบลเขาขาว
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างปูกระเบื้อง ของกศน.ตำบลเขาขาว ณ กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาทำขนมพื้นบ้าน กศน.ตำบลเขาขาว
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาทำขนมพื้นบ้าน ของกศน.ตำบลเขาขาว ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.5 บ้านดาหลำ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาขนมไทยประยุกต์ กศน.ตำบลปากน้ำ
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาขนมไทยประยุกต์ ของกศน.ตำบลปากน้ำ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ้านปากบารา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาทำขนมพื้นบ้าน กศน.ตำบลแหลมสน
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาทำขนมพื้นบ้าน ของกศน.ตำบลแหลมสน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ้านกาแบง ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอละงู ประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉาพะกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน ณ
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดบอร์ดเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา ประชาชนผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก และโทษ พิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดบอร์ดเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักศึกษา ประชาชนผู้ใช้บริการ เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก และโทษ พิษภัยของบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม อีกทั้งขยายผลไปยัง กศน.ตำบลทุกแห่ง อีกด้วย
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการดำเนินงานของ กศน.อำเภอควนโดน กิจกรรมโครงการการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู พร้อมด้วยนางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์ ครูอาสาฯ ตำบลควนโดน และนางสาวนูรีญา ปันจอร์ ครู กศน.ตำบลควนโดน ร่วมติดตามการ
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดนิทรรศการเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ ์ศักราช 1438 เดือนแห่งความประเสริฐ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดนิทรรศการเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ ์ศักราช 1438 เดือนแห่งความประเสริฐ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ โดยมีพัฒนาการอำเภอมาเป็นแขกผู้มีเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านปลักใหญ่ใจดี ม.8 ต.ควนโด
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาดระดับอำเภอ ณ ที่ว่ากา
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและจัดทำแฟ้มประมวลประสบการณ์ การประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จ
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2560
วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน กศน
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสัณห์ ศรีประพันธ์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ระดับชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทร์ทิรา ช่วยเกต บรรณารักษ์อัตราจ้าง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงก
28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนรักการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ณ วังรี รีสอร์ท จัดหวัดนครนายก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วังรี รีสอร์ท จัดหวัดนครนายก
28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/96 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05