[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนโดน
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู และนางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์นักกีฬานอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร จัดกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์นักกีฬานอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มโฮมสเตย์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
17 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมวันครูสตูล ๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมวันครูสตูล ๕๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\"
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\" ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ -๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\"การจัดทำบัญชีครัวเรือน\"
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\"การจัดทำบัญชีครัวเรือน\" ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลควนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13 - 14 มกราคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภออมะนัง ร่วมกิจกรรมประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภออมะนัง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านมะนัง หมู่ที่ ๕ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการส่งเสริมการเรีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนัก เห็นความสำคัญในโครงการพระราชดำริและและหลักการดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านเขาไคร ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมจัดกิจรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมจัดกิจรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพ ที่ ๔๙ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป.)ประจำปี2559 ณ บ้านพญาบังสา ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ ร่วมพิธีเปิดโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ( อพป.)ประจำปี2559 ณ บ้านพญาบังสา ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมกิจกรรม คัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
14 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดชายแเดนวังประจัน ในวันที่ 12 มกราคม 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตลาดชายแเดนวังประจัน ในวันที่ 12 มกราคม 2559
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค.59 ณ ห้องประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา เวลา 08.00 น.
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี2558 ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค.59 ณ ห้องประชุมโรงเรียนควนโดนวิทยา เวลา 08.00 น.
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ในวันที่ 9 มกราคม 59
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ในวันที่ 9 มกราคม 59

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/83 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05