[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ควนสตอ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมพื้นบ้าน
นที่ 11 ก.ค 60 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ ไมมะหาด ครูกศน.ตำบลควนสตอ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมพื้นบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 11 ก.ค 60 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน. อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาววิไล หวังกุหลำ ครู กศน.ตำบลวังประจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากร จาก โร
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้บุคลากรดำเนินการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชการที่ 9
ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอควนโดน นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้บุคลากรดำเนินการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชการที่
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 500 ดอก มอบให้ นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน
วันที่ 11 ก.ค 60 เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 500 ดอก มอบให้ นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน เพื่อนำส่งจังหวัดสตูล โดยมีนักข่า
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ รายวิชาภาษามลายูกลาง
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ รายวิชาภาษามลายูกลาง ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.7 บ้านนาข่า
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระหว่างวันที่ 6 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองสตูลซักซ้อมการนำเสนอผลงานตามยุทธศาสตร์กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กศน.สตูลปลอดขยะ ต่อท่านพลเอกสุรเชษ
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมหล่อเทียนพรรษาในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมหล่อเทียนพรรษาในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมื
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมเดินแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมเดินแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองเมือง ตำบลคลองขุด อำเภ
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดเทียนพรรษาและพุ่มผ้าปุ่าเพื่อใ้ช้ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันจัดเทียนพรรษาและพุ่มผ้าปุ่าเพื่อใ้ช้ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงค
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสันห์ ศรีประพันธ์ นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ นางสุวิมล เทพชนะ และนางสาวภัทร์ทิรา ช่วยเกตุ นำนักศึกษา กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีหล่อเท
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำอาหารว่าง กศน.ตำบลปูยู
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครู กศน. ตำบลปูยู และนางสาวสญาทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูอาสาฯ ตำบลปูยู จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพั
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูลโดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสตูล พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดนิทรรศการยาเสพติดของชมรมทูบีนั
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง
นพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวยาวีรา สูเร่ ครู กศน. ตำบลและนางปารีดี บูตา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานแล
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (รุ่นที่3) กศน.อำเภอเมืองสตูล
นพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (รุ่นที่3)ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ อำเภอทุ
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชนกศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนกูล ผู้อำนวยการศูยน์ กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ริยาพันธ์และนางสาวชฎาพร ติเศษ ครูกศน.ตำบล ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดกิจกรรมร
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 7/2560
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนกูล ผู้อำนวยการศูยน์ กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
นอังคาร วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย ์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวชฎาพร ติเศษ ครู กศน. ตำบลและนางสาวบีย๊ะ เพ็งไทร ครูอาสาฯ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) เรียนร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05