[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

22 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
21 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการตามรอยพระบาทยาตรา ครั้งที่ ๒ \"เสด็จพระราชดำเนินไร่กลางสาธิต ๙ กันยายน ๒๕๕๙ \" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
21 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตื สมเด็จพระนางเจ้าริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตื สมเด็จพระนางเจ้าริริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ นกน้ำรีสอร์ท ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
9 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยบังคับการและบริการ (ท่าสาป) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับ อบจ.พบประชาชน ปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านเขาไคร ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง และ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง และ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติ ในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
25 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ ประจำภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖-๑๗ ,๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมศุนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การตัดผ้าคลุม
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงนิเทศโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การตัดเย็บผ้าคลุม ให้แก่กลุ่มสตรี บ้านเขาน้อย ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 -29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกับชาวบ้านทุ่งพัฒนา ร่วมสร้างความเข้าใจ เพิ่มความรู้ เรื่องการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธํนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ซึ่งเป็นวิทยากรระดับอำเภอ ( ครู ข ) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาฯ ร่วมจัดอบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ร่างรัฐธรรมนูญ แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่บ้านทุ่งพัฒนา ตำบล
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดอบรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร เบเกอรี่ ให้กับกลุ่มสตรีบ้านกลาง
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.ศูนย์ กศน. อ.ควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ลงนิเทศ การจัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำเบเกอรี่ ให้แก่กลุ่มสตรี บ้านกลาง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดพัฒาราม
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายเทียนพรรษา เครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดพัฒาราม วันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 10.00 น. นำโดยนายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน จังหว
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านปลักซิมปอ จัดเวทีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในหมู่บ้าน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน วิยากรระดับอำเภอ ( ครู ข) ร่วมกับ
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วิทยากร ครู ข และ ครู ค ร่วมปฎิบัติหน้าที่ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน วิทยากรระดับอำเภอ ( ครู ข) ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ ร่วมกันจัดอบรมให้ความรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถาม เพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ชาวบ้านทาง
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนร่่วมงานเครือข่าย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน และคณะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชครู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชครู เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน และคณ
18 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบาง ในวันที่ 12 ก.ค.59
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ และคณะบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากบาง ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันที่ 12 ก.ค.59

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05