[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลตำมะลัง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลตำมะลัง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด นำนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
ศกร.ตำบลคลองขุด นำนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลคลองขุด ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด สำรวจ หนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ศกร.ตำบลคลองขุด สำรวจ หนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล นำนักศึกษาร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบล
กศน. ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล นำนักศึกษาร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบล
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ศกร.ตำบลคลองขุด จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในชั้นเรียน
กศน.ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในชั้นเรียน
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลคลองขุด ประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ศกร.ตำบลคลองขุด ประเมินระดับการรู้หนังสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลควนขัน ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลปูยู จัดกระบวนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566
ศกร.ตำบลปูยู จัดกระบวนการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอเมืองสตูล ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน
สกร.อำเภอเมืองสตูล ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงาน
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมพัฒนาชุมชนบ้านเกาะยาว ตำบลปูยู
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลปูยู ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลพิมาน ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศกร.ตำบลพิมาน ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน นำนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
ศกร.ตำบลควนขัน นำนักศึกษาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนขัน นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
ศกร.ตำบลควนขัน นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร. ตำบลพิมาน ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
ศกร. ตำบลพิมาน ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
สกร.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอเมืองสตูล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
สกร.อำเภอเมืองสตูล ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
30 / พ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลปูยู นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566
ศกร.ตำบลปูยู นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ประจำปี 2566

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/1064 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05