[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเยาวชนวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ ณ ตลาดนัด ซอย ๑๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริฯ ณ ตลาดนัด ซอย ๑๐ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 7 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า (กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย)
บุคลล กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หมู่ที่ ๘ บ้านค่ายรวมมิตร ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม การผลิตน้ำส้มควันไม้ (กศน.ตำบลควนกาหลง)
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรม การผลิตน้ำส้มควันไม้ ระหว่างวันที่ ๒ -๔ ,๙ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ ๖ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ณ วัดทุ่งนุ้ยประดิษฐารามตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) กศน.ตำบลอุใดเจริญ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมพัฒนาอาชีพ (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) ในวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผัง ๑ ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 บ้านปาเต๊ะ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง
วันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 บ้านปาเต๊ะ
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูลอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ์ ครูกศน.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดให
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูลอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน
กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวสิรภัทร สัจจาพันธ์ ครูกศน.ตำบลคลองขุด เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดให
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง)
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลและคณะนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง)
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลและคณะนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง)
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลและคณะนิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง) ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปากน้ำ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู นำนักศึกษาจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วงเดือนรอมฎอน โดยการเก็บขยะบริเวณชายหาด ณ ชายหาดปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างปูน กศน.ตำบลแหลมสน
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างปูน ของ กศน.ตำบลแหลมสน ณ กศน.ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างฝ้าเพดาน กศน.ตำบลละงู
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน รายวิชาช่างฝ้าเพดาน ของ กศน.ตำบลละงู ณ กศน.ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาการทำกะปิ กศน.ตำบลกำแพง
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชีพ รายวิชาการทำกะปิ ของกศน.ตำบลกำแพง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านท่าแลหลาตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช ตำบลควนขันและตำบลปูยู
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล ดำเนินการจัดโครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการขยายพันธุ์พืช ตำบลควนขันและตำบลปูยู ณ บ้านเลขที่ 360 หมู่ที่ 4 ตำบลค

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/96 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05