[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
22 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง
22 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดควนกาหลง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญและถวายสังฆทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ วัดควนกาหลง
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง นำบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต
บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อ “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้”สู่ชุมชน (ตามโครงการ บรรณสัญจร Book Voyage)
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อ “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้”สู่ชุมชน (ตามโครงการ บรรณสัญจร Book Voyage) ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง
4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 2 เมษา ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 2 เมษา ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษายะลา โครงการค่ายดาราศาสาตร์และอวกาศ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษายะลา โครงการค่ายดาราศาสาตร์และอวกาศ
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม น้ำใส คลองสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลพัฒนาลำคลองดุสน และบริเวณ กศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม น้ำใส คลองสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลพัฒนาลำคลองดุสน และบริเวณ กศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงาน กศน. พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงาน กศน. พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2559
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1มสัยิด ณ มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1มสัยิด ณ มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม2559
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม ประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฎิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติการและสารสนเทศ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฎิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติการและสารสนเทศ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง ที่
7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา )ณ มัสยิดอูบูดียะห์ ม.4 ต.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา )ณ มัสยิดอูบูดียะห์ ม.4 ต.ควนโดน จ.สตูล
7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ที่ควนโดน\" ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 น.
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ที่ควนโดน\\\" ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 07.30 น. ม.4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
2 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม กีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ครั้งที่ 2
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม กีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ครั้งที่ 2
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ช่วยนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ช่วยนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/84 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05