[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ณ สถาบันปอเนาะอุมมุลฮาซานาส
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 ณ สถาบันปอเนาะอุมมุลฮาซานาส ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการส่งเสริมส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการส่งเสริมส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7-26 กรกฏาคม 2560 ณ หมู่ที่ 6 บ้านเขาใคร ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ บุคลากร กศน. และนางวราภรณ์ ละเหมาะ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกสถานศึกษาตามโครงการอ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม สถาบัน กศน.ภาคใต้ อ.เมือง จ.สง
14 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนางสาวสาลีนา สูนสละ ครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ เข้าร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีพลอากาศเอ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลงรักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลากรกศน.อำเภอควนโดนร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ควนสตอ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมพื้นบ้าน
นที่ 11 ก.ค 60 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ ไมมะหาด ครูกศน.ตำบลควนสตอ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการทำขนมพื้นบ้าน ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านกลาง ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 11 ก.ค 60 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน. อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาววิไล หวังกุหลำ ครู กศน.ตำบลวังประจัน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ โดยวิทยากร จาก โร
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้บุคลากรดำเนินการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชการที่ 9
ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอควนโดน นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้บุคลากรดำเนินการ โครงการส่งเสริมสนับสนุนความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการปลูกดาวเรืองถวายในหลวงรัชการที่
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 500 ดอก มอบให้ นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน
วันที่ 11 ก.ค 60 เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 500 ดอก มอบให้ นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอควนโดน เพื่อนำส่งจังหวัดสตูล โดยมีนักข่า
12 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ รายวิชาภาษามลายูกลาง
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายชูชัย ใบเอ็ม ครู กศน.ตำบลเขาขาว ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ รายวิชาภาษามลายูกลาง ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.7 บ้านนาข่า
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ ในวันที่ 6 - 7 กรกฏาคม 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระหว่างวันที่ 6 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองสตูลซักซ้อมการนำเสนอผลงานตามยุทธศาสตร์กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันเสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมซักซ้อมการนำเสนอผลงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กศน.สตูลปลอดขยะ ต่อท่านพลเอกสุรเชษ
8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมหล่อเทียนพรรษาในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมหล่อเทียนพรรษาในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมื
8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมเดินแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมเดินแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองเมือง ตำบลคลองขุด อำเภ
8 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดเทียนพรรษาและพุ่มผ้าปุ่าเพื่อใ้ช้ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันจัดเทียนพรรษาและพุ่มผ้าปุ่าเพื่อใ้ช้ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงค
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสันห์ ศรีประพันธ์ นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ นางสุวิมล เทพชนะ และนางสาวภัทร์ทิรา ช่วยเกตุ นำนักศึกษา กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีหล่อเท
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำอาหารว่าง กศน.ตำบลปูยู
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครู กศน. ตำบลปูยู และนางสาวสญาทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูอาสาฯ ตำบลปูยู จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพั

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05