[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมหล่อเทียนพรรษาในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมหล่อเทียนพรรษาในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองเมือง ตำบลคลองขุด อำเภอเมื
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมเดินแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมเดินแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงคลมิ่งเมืองเมือง ตำบลคลองขุด อำเภ
9 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดเทียนพรรษาและพุ่มผ้าปุ่าเพื่อใ้ช้ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันจัดเทียนพรรษาและพุ่มผ้าปุ่าเพื่อใ้ช้ในการเข้าร่วมแห่เทียนพรรษา ในงานสมโภชและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ สนามหน้าวัดมงค
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายสันห์ ศรีประพันธ์ นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ นางสุวิมล เทพชนะ และนางสาวภัทร์ทิรา ช่วยเกตุ นำนักศึกษา กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีหล่อเท
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาอาชีพ กิจกรรมการทำอาหารว่าง กศน.ตำบลปูยู
วันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครู กศน. ตำบลปูยู และนางสาวสญาทิพย์ สุวรรณรัตน์ ครูอาสาฯ ตำบลปูยู จัดโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพั
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูลโดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสตูล พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดนิทรรศการยาเสพติดของชมรมทูบีนั
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง
นพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวยาวีรา สูเร่ ครู กศน. ตำบลและนางปารีดี บูตา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานแล
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (รุ่นที่3) กศน.อำเภอเมืองสตูล
นพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (รุ่นที่3)ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ อำเภอทุ
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชนกศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนกูล ผู้อำนวยการศูยน์ กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ริยาพันธ์และนางสาวชฎาพร ติเศษ ครูกศน.ตำบล ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดกิจกรรมร
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 7/2560
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนกูล ผู้อำนวยการศูยน์ กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
นอังคาร วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย ์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวชฎาพร ติเศษ ครู กศน. ตำบลและนางสาวบีย๊ะ เพ็งไทร ครูอาสาฯ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) เรียนร
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.อำเภอเมืองสตูล
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครูกศน.ตำบล และนางสาวเนธิตา มูเก็ม ครู ศรช. ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภ
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธีเปิดการจัดติวเข้มโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดการจัดติวเข้มโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิ
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้สู่การรักชาติ
วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้สู่การรักชาติ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอละงู (DHฺB)
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอละงู (DHฺB) ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อร่วมในการกำหนดหลักสูตรแพทยศาสตร์ของแพทย์ชนบทในรูป
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำเดือนกรกฎาคม
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครประจำตำบลแหลมสน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉาพะกิจ
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างปูกระเบื้อง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างไม้ไผ่
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านเขาไคร หมูที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05