[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

2 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษา กศน. เข้าร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้้งที่ 12/2559 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
30 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอละงู จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม (ชั้น ๒) ศูนย์ กศน.อำเภอละงู
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์
กศน.กศน.อำเภอควนโดน ประชุมประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงานประจำสัปดาห์ นำโดย นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เวลา 13.00 น.ถึง16.
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดกิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษากศน.อำเภอควนโดน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่28พฤศจิกายน2559
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อของนักศึกษากศน.อำเภอควนโดน และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน. อำเภอละงู
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน. อำเภอละงู ในวันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังแห่งความภักดี กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม งานรวมพลังแห่งความภักดีกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอควนกาหลง
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมพลังแห่งความภักดี เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล นำบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ /บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บุลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดอุใดพัฒนาวาส (ผัง ๓) ตำบลอุใดเจริญ อ
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงานรายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์นำโดย นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
7 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมประชุมเครือข่าย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนโดยรอบในการยุบรวมโรงเรียน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านถ้ำทะลุ หมู่ที่ 3 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
4 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนรับย้อมผ้าและแจกริบบิ้นฟรี
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอควนโดน รับย้อมผ้าฟรีและแจกริบบิ้นฟรีสำหรับประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559
3 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน. อำเภอละงู และห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
27 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมเปิดสอนและบริการย้อมผ้าให้กับประชาชน
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมเปิดสอนและบริการย้อมผ้า การทำริบบิ้น แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายความอาลัยพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ. กศน.อำเภอมะนัง และกศน.ตำบลในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมเปิดสอนหลักสูตรวิชาย้อมผ้าดำและทำริบบิ้น แก่ประชาชน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมเปิดสอนหลักสูตรวิชาย้อมผ้าดำและทำริบบิ้นไว้อาลัย แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใส่ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กศน.อำเภอควนกาหลง
18 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมเปิดสอนและบริการย้อมผ้า การทำริบบิ้นไว้อาลัย แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมเปิดสอนและบริการย้อมผ้า การทำริบบิ้นไว้อาลัย แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนใส่ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กศน.อำเภอมะนัง และกศน.ตำบลในพื้นที่ ตั้งแต่วันที ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
18 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอละงู บริการย้อมผ้าฟรี แก่ประชาชน
ศูนย์ กศน.อำเภอละงู บริการย้อมผ้าฟรี แก่ประชาชน ณ ศูนย์ กศน.อำเภอละงู
26 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิเกา จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านผัง120 หมู่ที่ 7 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05