[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาล์มไทย หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี”
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.ตำบลน้ำผุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบประชาชน
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้มอบหมายห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.ตำบลน้ำผุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมรับคณะผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกในการตรวจรับการประเมินอุทยานธรณีโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาฯตำบลแหลมสน เข้าร่วมรับคณะผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกในการตรวจรับการประเมินอุทยานธรณีโลก ณ หอประชุมร้อยปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคนเก่ง กศน.อำเภอละงู
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับนายต่วนบิลาล ตูแวมะ นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 10 โคร
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กศน.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กศน. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต และสร้างศีลธรรม จริยธรรม ความมี
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการค้าออนไลน์ (กศน.ตำบลพิมาน)
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นาย อาณัฐ เหมสลาหมาด ครูกศน.ตำบลพิมาน และนางสาวอัสน๊ะ ตะฮาวัน ครูอาสาสมัครกศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการค้
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน (กศน.ควนขัน)
วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางกนกพร บุญเจริญ ครูกศน.ตำบลควนขัน และนางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาววรรณา เหมโคกน้อย ครู กศน.ตำบลควนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐ
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสายุวกาชาด \"หลักสูตรการปฐมพยาบาล\" กศน.อำเภอเมืองสตูล
นจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลพร้อมด้วยบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด \"หลักสูตรการปฐมพยาบาล\" การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid) รุ่นที่ 231/สต. ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเว
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาฯตำบลแหลมสน และนางสาวสาลีนา สูนสละ ครูอาสาฯประจำปอเนาะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ร
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร นำนักศึกษาจัดกิจกรรมโครงการศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ณ กศน.ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ นารายณ์ทองรีสอร์ท หมู่ที่ 10 บ้านวังนาใน ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก และให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านควนล่อน ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 ณ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 3
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วม โครงการสอนผู้ไม่รู้หนังสือสำหรับกลุ่มเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี
16 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเป็นวิทยากรการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05