[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ประชุมติดตามงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมคณะบุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชุมติดตามงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ จังหว
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมหลักที่ 1 ระดมความคิด ถอดบทเรียนการพัฒนาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ นำนักศึกษา สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสต
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมนางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรี
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ พร้อมนางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรี
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง ให้บริการสถานที่ในการตรวจคัดกรองต้อกระจก โครงการโลกสวย ตาใส คนไทยไร้ต้อกระจก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ ให้บริการสถานที่ในการ
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบล และนางสาว
1 / มี.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรม
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
29 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้ นางสาวปรีดา เส็นจิต ครู ศรช. พร้อมด้วยนางหัสนีย์ หัสมา ครู ศรช. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้ว
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ร่วมโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
29 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เป็นประธานโครงการสนุกคิด วิทย์สร้างสรรค์ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จั
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
29 กุมภาพันธ์ 2567 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวอามาลีนา อานัน บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกรรมการเรียนรู้ ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครั้งที่ 2
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลวังประจัน ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังประจัน
ศกร.ตำบลวังประจัน ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลวังประจัน
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา ศกร.ตำบลควนโดน ร่วมกันพัฒนาศกร.ตำบลควนโดน
นักศึกษา ศกร.ตำบลควนโดน ร่วมกันพัฒนาศกร.ตำบลควนโดน
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันศึกษาปอเนาะท่องจำอัลกรอ่านอัลฟิรเดาส์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถาบันศึกษาปอเนาะท่องจำอัลกรอ่านอัลฟิรเดาส์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนโดน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการคิด วิทย์สร้างสรรค์ ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนโดน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการคิด วิทย์สร้างสรรค์ ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ การฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายพรรศักดิ์ แดงวิไล ครูชำนาญการ ร่วมการฝึกอบรมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด
29 / ก.พ. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลควนโดน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566
ศกร.ตำบลควนโดน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2566

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/1176 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05