[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนโดน ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนโดน ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนโดน ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนโดน ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ประชาสัมพันธ์ โครงการ “โลกสวย ตาใส คนไทยไร้ต้อกระจก
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ประชาสัมพันธ์ โครงการ “โลกสวย ตาใส คนไทยไร้ต้อกระจก สำนักงาน สกสค. จังหวัดสตูล ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณบุรี ตรวจคัดกรองต้อกระจก นัดรักษาที่โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช (ตรังรวมแพทย์) ทั้งนี้ ผู้สนใจ ที่จะเข้ารับการตรวจคัดกร
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมที่2 กิจกรรมเรียนรู้ส่วนประกอบของหนังสือ และจดบันทึกนักอ่าน
21 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวอามาลีนา อานัน บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
25 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายฝึกทักษะการค้าออนไลน์บนเพลตฟอร์มดิจิทัล
13 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้ นางสาวทิพาพร โต๊ะมิ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและบุคลากร สกร.อำเภอละงู จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการค่ายฝึก
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอควนกาหลง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล #ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนอำเภอควนกาหลง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล #ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ และขับเคลื่อนระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงขอประชาสั
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านอาชีพ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านอาชีพ ………………………………………………………………………… วันที่ 12 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าท
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ลงพื้นเยี่ยมบ้านนักศึกษา ตำบลอุใดเจริญ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ลงพื้นเยี่ยมบ้านนักศึกษา ตำบลอุใดเจริญ ………………………………………………………………… วันที่ 12 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียน
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ………………………………………………………………… วันที่ 12 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมบริจาคโลหิต
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมบริจาคโลหิต ………………………………………………………………… วันที่ 12 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง มอบหมา
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม 5 ส
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม 5 ส ………………………………………………………………… วันที่ 11 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง พร้อมด
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิทยากรจิตอาสา เยาวชนคนต้นแบบ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวิทยากรจิตอาสา เยาวชนคนต้นแบบ ………………………………………………………………… วันที่ 11 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักวัยใส ‘’one day camp’’ จัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ‘’นิคมวัฒนา’’
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักวัยใส ‘’one day camp’’ จัดโดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม ‘’นิคมวัฒนา’’ ………………………………………………………………… วันที่ 9 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในต
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ………………………………………………………………… วันที่ 8 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรี
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ ………………………………………………………………… วันที่ 8 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรี
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมงาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข”
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมงาน“วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2566 ชูแนวคิด “การส่งเสริมการรู้หนังสือในโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่าน : การสร้างรากฐานเพื่อสังคมที่ยั่งยืนและสงบสุข” ………………………………………………………………………… วันที่ 8 กันยายน 2566
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลอุใดเจริญ
สกร.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลอุใดเจริญ ……………………………………………………………………… วันที่ 8 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลทุ่งนุ้ย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลทุ่งนุ้ย ……………………………………………………………………… วันที่ 8 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวย
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลทุ่งนุ้ย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคนพิการ ตำบลทุ่งนุ้ย ……………………………………………………………………… วันที่ 7 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยก
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนกาหลงแนะนำและรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566
สกร.อำเภอควนกาหลงแนะนำและรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 ……………………………………………………………………… วันที่ 6 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
24 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลทุ่งนุ้ย
สกร.อำเภอควนกาหลงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตำบลทุ่งนุ้ย ……………………………………………………………………… วันที่ 6 กันยายน 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/985 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05