[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอุดร สิทธิพาที ผอ.กศน.จังหวัดสตูล นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลงรักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ ติดตามงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการปอเนาะฮาฟิซอัลฟุรกอน เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน
วันอังคารที่ 23 พฤษาคม 2560 นำโดยนายอุดร สิทธิพาที ผอ.กศน.จังหวัดสตูล นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลงรักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ ติดตามงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการปอเนาะฮาฟิซอัลฟุรกอน เนื่องใ
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมงานเครือข่าย
นอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางรัตติยา ทรุพงษ์ ครูอาสาฯตำบลควนสตอ นางสาวสุนีย์ ไมมะหาด ครูกศน.ตำบลควนสตอและนางสาวปิยภรณ์ ตวันดือราแม ครูอาสาฯประจำปอเนาะ มาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการประเมินโรงพยาบาลส่
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมอบรมโครงการคนตูลต้านโกง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมอบรมโครงการคนตูลต้านโกง ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชา \"อุทยานธรณีสตูล\"
วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครู กศน.ตำบลปากน้ำ และนางสาวเนธิตา มูเก็ม ครู ศรช.บ้านปิใหญ่ ตำบลกำแพง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชา \"อุท
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1
กศน.อำเภอเมืองสตูล นำคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2560
กศน.อำเภอเมืองสตูล ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 9/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสตูล ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชา \"อุทยานธรณีสตูล\"
กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชา \"อุทยานธรณีสตูล\" ณ ห้องประชุมเลคเทอเรสรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปี 2560 \"การฝึกอบรมเกษตรอินทรีชีวภาพ รุ่นที่ 2\"
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย โครงการจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปี 2560 “การฝึกอบรมเกษตรอินทรีชีวภาพ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
19 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู มอบสื่อหนังสือ โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข” ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.ตำบล
วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ได้มอบสื่อหนังสือ โครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุข” ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ กศน.ตำบล เพื่อหวังพัฒนาศักยภาพข
19 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน ไตรมาส 3 - 4 ประจำปีงบประมาณ 25
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน กศน.
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม บ้านซอย ๕ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
16 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมวินัยแก่คนชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมวินัยแก่คนชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศึกษา โปรแกรมระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้มอบหมายให้น.ส.สาลีนา สูนสละ ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการรายงานการจัดการศึกษา โปรแกรมระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดปัตตาน
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมโครงการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมโครงการจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู
11 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อ
8 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตเฉพาะกิจพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน เป็นประธานในก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05