[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมพัฒนาวัดควนกาหลง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมพัฒนาวัดควนกาหลง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี นางภัทรพร อุโหยบ นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู และนางวรรณา ดินนุ้ย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่า
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมจัดนิทรรศการ\"ศาสตร์พระราชา\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการ\"ศาสตร์พระราชา\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ อำเภอละงู จังหว
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธี \"วันปิยมหาราช\"ประจำปี 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี \"วันปิยมหาราช\"ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณา
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู ให้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมน
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีในห้องสมุดประชาชน
กศน.อำเภอท่าแพ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีในห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ ความบันเทิง กล้าแสดงออก เพลิดเพลิน ช่วยให้ผ่อนคลายในวันหยุดพักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ปร
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชก
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของอำเภอท่าแพ นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำน
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดนิทรรศการ การศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ กา
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่องานวิจัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ นายทะเบียน และนางภัทรพร อุโหยบ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสุวิมล เทพชนะ ครู กศน.ตำบลละงู และนางหัสนีย์ หัสมา ครู ศรช.บ้านปากละงู เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ที่ 2/2561
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาประจำสัปดาห์ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสตูล เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานกศน.
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร ์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศ
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) กศน.อำเภอเมืองสตูล
วันจันทร ์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนัก
12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอละงู เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ กศน.อำเภอละงู และ กศน.ตำบลทุกแห่ง หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย 1. วุฒิการศึกษา (วุฒิเดิม) 2. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ แม่ และตนเอง 3. สำเนาบัตรประจ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05