[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนนักศึกษา \"MOE CUP \" ระดับจังหวัด
18 ธันวาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดและนักศึกษากศน.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนนักศึกษา ในเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อายุไม่เกิน 18 ปี กระทรวงศึกษาธิการ \"M
12 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมขับเคลื่อนงาน กศน. ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำน
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยรวมพลจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
นางสาวทัศนา กำปัตตา มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยรวมพลจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในวาระพิเศษ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยพัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ บริเวณตล
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน กศน.
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน กศน. ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
30 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวสารการรับรู้ กศน.อำเภอละงู ฉบับประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
จดหมายข่าวสารการรับรู้ กศน.อำเภอละงู ฉบับประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
23 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Sevice) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 23 พ.ย. 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Sevice) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนบ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 18 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนายสุนทร จอมเมือง ปล
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางวิมลา แดงวิไล ครู กศนตำบล เข้าร่วมอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ
22 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันปอเนาะ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วย นางสาวซูไรนี เจ๊ะแวสนุง ครูอาสาฯสถาบันปอเนาะ เข้าร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันปอเนาะ ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเ
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับมอบนโยบายและวางแผนการพัฒนาการศึกษาใน
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ดนตรี ศิลปะ ภายในห้องสมุดประชาชน
วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมด้านด้านสุนทรียภาพมาให้บร
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เดินหน้าลุยพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยูนอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง บันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบฯ ในระบบติดตามข้อมูลและ ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เดินหน้าลุยพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยูนอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมาย ให้บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่เร่งติดตามการสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้
13 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เดินหน้าลุยพื้นที่สำรวจข้อมูลประชากรที่อยูนอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่เร่งติดตามการสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ของอำเภอควนกาหลง ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลควนกาหลง ตำบลทุ
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เร่งสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้คณะครู กศน.ทุกตำบล ลงพื้นที่เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของอำเภอท่าแพ ทั้ง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าเรือ ตำบล
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้คณะครู นำนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมติดตามงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมติดตามงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติ
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาฯตำบลปากน้ำ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05