[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้พนักงานราชการในสังกัด ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต.2561\" การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังห
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมการชี้แจงโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือไทย
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการชี้แจงโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือไทย ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู
นพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครูกศน.ตำบลปูยูและคณะร่วมต้อนรับ นายกูรอเชด สัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยูที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงพยาบ
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมโครงการมหกรรมตำบลควนขันร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
นพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางกนกพร บุญเจริญ ครู กศน.ตำบลและนางสาววนิดา ปังแลมาปุเลา ครู อาสาสมัคร กศน.เข้าร่วมโครงการมหกรรมตำบลควนขันร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกป
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันประทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่งานแผนงานร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"กศน.อำเภอเมืองสตูลลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ\"
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล
20 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ณ เสือป่ารีสอร์ท บ้านวังสายทอง หมู่10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดส
18 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นที่ 16-17 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม ) อำเภอเมือง จังห
15 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเคเบิลใต้น้ำปากบารา และพิธีส่งมอบเน็ตประชารัฐ จังหวัดสตูล ใน
15 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู และห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู รับการตรวจเยี่ยมจากผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด และคณะ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ผู้ผ่านการคัดเลือกและสรรหาฯ ก่อนตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด (ฝึกประสบการณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล) พร้อมด้วย คณะตรวจเยี่ยมการฝึกประสบการณ์ จำนวน 2 ท
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมกิจกรรม \\\"กศน. 66 ล้านซีซีบริจาคโลหิตรวมพลังต่อชีวิตถวายเป็นพราชกุศล\\\"
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กศน.ร่วมกิจกรรม กศน. 66 ล้านซีซี บริจาคโลหิตรวมพลังต่อชีวิตถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
14 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบดอกไม้จันทน์พระราชทานของกศน.อำเภอเมืองสตูล โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูลเป็นตัวแทนรับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนกาหลง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษาเข้าร่วมร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลควนกาหลง วันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ระจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
12 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ \"การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล\" (Literacy in a Digital World)
บุลากร กศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ \"การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล\" (Literacy in a Digital World) วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
8 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05