[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางภัทรพร อุโหยบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวซานีร๊ะ สันนาหู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบร
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง นำบุคลากร และ ลูกเสือ กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรก
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต่อชีวิต รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบริจาคโลหิต \"กศน.ต่อชีวิต รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี\"วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมการจัดงานแสดงสรุปผลการดำเนินงาน\"โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย\" วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรัตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง Big Cleaning Day
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 1
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยส่งมอบให้กับนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอควนกาหลง เพื่อเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนามุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนามุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผัง 120 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ น้ำตกโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาล์มไทย หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี”
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.ตำบลน้ำผุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบประชาชน
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้มอบหมายห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.ตำบลน้ำผุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05