[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

1 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณ กศน.อำเภอเมืองสตูล
กศน.อำเภอเมืองสตูล ทำกิจกรรมจิตอาสา บริเวณ กศน.อำเภอเมืองสตูล
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กศน.อำเภอควนกาหลง ชมรมอาสาพัฒนาปอเนาะร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 31 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ ชมรมอาสาพัฒนาป
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง สำรวจผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ
กศน.อำเภอควนกาหลง สำรวจผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้เกษียณอายุราชการในพื้นที่ตำบลอุใดเจริญ วันที่ 31 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางนิติยา ด้วงเอียด ครูอาสาฯ และนางสาว
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 31 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เพ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 31 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ตำบลอุใดเจริญ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษากศน.ตำบลอุใดเจริญ วันที่ 31 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางนิติยา ด้วงเอียด ครูอาสาฯ พบกลุ่มนักศึกษา แนะนำตัวเองและทำความ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์
กศน. อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ วันที่ 30 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ เพ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากรครู
กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากรครู วันที่ 30มกราคม 2565 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากรครูเพื่อวางแผน การจัดกิจกรรมในพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานและรับทราบข้อราชการในการดำเนินงานในปีงบประมาณ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ วันที่ 30 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยบุคลากรร่วม กิจกรรมเข้าแถ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 28 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง นิเทศติดตามจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ระดับม.ปลาย)
กศน.อำเภอควนกาหลง นิเทศติดตามจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ระดับม.ปลาย) นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ระดับม.ปลาย)
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ระดับม.ปลาย) วันที่ 28 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 28 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในต
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 27 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ ครูอาสาฯประจำปอเนาะ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ระดับม.ต้น)
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้(ระดับม.ต้น) นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ให้กับนัก
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลอุใดเจริญ
กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ตำบลอุใดเจริญ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางนิติยา ด้วงเอียด ครูอาสาฯ ลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ ณ พื้นที่ หมู่ท
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กศน.อำเภอควนกาหลงเข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประช
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อำเภอควนกาหลงเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประกอบด้วย นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู นางสาววิภานันท์ พุทธนุ
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ณ กศน.ตำบลควนกาหลง
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ณ กศน.ตำบลควนกาหลง กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ ในการนี้คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตาม ตรว
31 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวกาหมิง ตำบลทุ่งนุ้ย กศน.อำเภอควนกาหลง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดในการติดตามการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ ในการนี้คณะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/709 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05