[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมต่อชีวิตรวมพลังบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
วันที่ 27 กรกฎาคม 256 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางยามานี ปาละวัล ครูอาสาฯตำบลย่านซื่อและนางสาวสุนีย์ ไมมะหาด ครู กศน.ตำบลควนสตอ นำนักศึกษากศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “กศน.ต่อ
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู มอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ รายวิชาภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ รายวิชาภาษามลายูกลางเพื่อการสื่อสาร ณ อาคารเอนกประสง
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2560
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อำเภอละงู มีข้าราชการและบุคลากรร่วมประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ก
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมทำความสะอาด “Big Cleaning Day” รวมพลังแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำลูกเสือเข้าร่วมปฏิญาณตน เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนายหมาดรออิบ ติ้งดำ ครู กศน.ตำบล นำลูกเสือเข้าร่วมปฏิญาณตน เพื่ออุทิศตนในการทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รวมพ
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
31 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางภัทรพร อุโหยบ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางสาวซานีร๊ะ สันนาหู ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบร
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง นำบุคลากร และ ลูกเสือ กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรก
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ต่อชีวิต รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมบริจาคโลหิต \"กศน.ต่อชีวิต รวมพลังบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี\"วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมการจัดงานแสดงสรุปผลการดำเนินงาน\"โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย\" วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมรัตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการค่ายเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง Big Cleaning Day
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 1
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยส่งมอบให้กับนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอควนกาหลง เพื่อเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนามุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนามุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผัง 120 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05