[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล นำนักศึกษาพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล นำนักศึกษาพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Promote Learning System
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Promote Learning System
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 6
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สกร.ประจำจังหวัดสดูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สกร.ประจำจังหวัดสดูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรานารี ระดับจังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรานารี ระดับจังหวัดสตูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู ดำเนินการฝึกซ้อมระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู ดำเนินการฝึกซ้อมระเบียบแถวลูกเสือวิสามัญ
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สกร.ประจำจังหวัดสดูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สกร.ประจำจังหวัดสดูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ , วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ , วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของซาติไทย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของซาติไทย
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมเติน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมเติน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ระชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศูนย์ส่
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ระชุมบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศูนย์ส่
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการแนะนำจัดทำโครงงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการแนะนำจัดทำโครงงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุดและเดินสายไฟฟ้าในอาคารเรียน ณ ศกร.ระดับตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ซ่อมแซมสายไฟที่ชำรุดและเดินสายไฟฟ้าในอาคารเรียน ณ ศกร.ระดับตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ครูอาสาฯ ดำเนินการโครงงานนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ครูอาสาฯ ดำเนินการโครงงานนักศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ครูกศน.ตำบล ดำเนินการโครงงานจัดการขยะ \"เครื่องตัดเส้นพลาสติก\" ณ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ครูกศน.ตำบล ดำเนินการโครงงานจัดการขยะ \"เครื่องตัดเส้นพลาสติก\" ณ ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการจัดกิจกรรมsoft power ท่องเที่ยววิถีชุมชน คนสุไหงอุเป กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชนจักสานยางพารา ณ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการจัดกิจกรรมsoft power ท่องเที่ยววิถีชุมชน คนสุไหงอุเป กลุ่มที่ 2 วิสาหกิจชุมชนจักสานยางพารา ณ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2567
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ร่วม ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า ร่วม ประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ครั้งที่ 4
11 / มิ.ย. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า พร้อมด้วยบุคคลากรสกร.ระดับอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สกร.ประจำจังหวัดสตูล เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Satun Promote Learning System
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุ่งหว้า พร้อมด้วยบุคคลากรสกร.ระดับอำเภอทุ่งหว้า เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สกร.ประจำจังหวัดสตูล เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Satun Promote Learning System

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/1268 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05