[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

8 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
7 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมงาน \"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\"
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษาร่วมงาน \"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\" ของสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ \"การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล\" (L
25 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ร่วมปฏิบัติภารกิจมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ราษฎรที่ประสบภัยในท้องที่อำเภอละงูร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล
22 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ณห้องประชุม กศน.อำเถอควนกาหลง และ สถาบันปอเนาะอุมมุลฮาซานาต อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่นิเทศและตรวจเยี่ยมกิจกรรมสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2560
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ลงพื้นที่นิเทศและตรวจเยี่ยมกิจกรรมสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัด
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการสอนเสริมเติมความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการสอนเสริมเติมความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเ
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และงานเกษตรภาคใต้
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากรนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และงานเกษตรภาคใต้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพและสร้างวัฒนธรรมการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกษตรเทคโนโลยีใหม่ ในวันพุ
18 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการประกอบอาชีพและสร้างวัฒนธรรมการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ วันที่ 16 ส
14 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานศึกษา โดยการปลูกต้นดาวเรือง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานศึกษา โดยการปลูกต้นดาวเรือง วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
บุคคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานคอตกรีตสวนสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขลักษณะของนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเสริมสร้างสุขภาพและสุขลักษณะของนักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
14 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ ระว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ สายน้ำรอบรีสอร์ท อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการติวเข้ม เติมเต็มความรู้
วันจันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายวิชาการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น กศน.อำเภอเมืองสตูล\"
นจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น กศน.อำเภอเมืองสตูล\" ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ สนามหน้ากศน.อำเภอเมืองสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จ
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อุทยานธรณีสตูล
กศน.อำเภอควนโดน เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อุทยานธรณีสตูล วันอังคารที่ 1 สิงหาคม และ 3 สิงหาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครง
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมการแจ้งมติมหาเถรสมาคม การขอความเห็นชอบแนว ทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสตูล จังหวัสตูล
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลงรักษาการ ในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายนางรัตติยา ทรุพงษ์ ครูอาสาฯ ตำบลควนสตอ เข้าร่วมการแจ้งมติมหาเถรสมาคม การขอความเห็นชอบแนว ทางขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ณ วัด
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลงรักษารักษาการในตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้บุคลากรอำเภอควรโดนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการร่วมใจปลูกต้นยางนาง เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมิน
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05