[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการศึกษาทางไกล หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง Big Cleaning Day
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 1
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยส่งมอบให้กับนายสามารถ สุวรรณมณี นายอำเภอควนกาหลง เพื่อเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนามุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการ 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ พัฒนามุมเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอุมมุลฮาซานาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านผัง 120 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ณ น้ำตกโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตในจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสตูล ประจำปี 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปาล์มไทย หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี”
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จ
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.ตำบลน้ำผุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบประชาชน
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้มอบหมายห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.ตำบลน้ำผุด นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วย อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมรับคณะผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกในการตรวจรับการประเมินอุทยานธรณีโลก
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาฯตำบลแหลมสน เข้าร่วมรับคณะผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกในการตรวจรับการประเมินอุทยานธรณีโลก ณ หอประชุมร้อยปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาคนเก่ง กศน.อำเภอละงู
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับนายต่วนบิลาล ตูแวมะ นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลำดับที่ 10 โคร
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กศน.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา กศน. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความรู้ สามารถพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต และสร้างศีลธรรม จริยธรรม ความมี
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการค้าออนไลน์ (กศน.ตำบลพิมาน)
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นาย อาณัฐ เหมสลาหมาด ครูกศน.ตำบลพิมาน และนางสาวอัสน๊ะ ตะฮาวัน ครูอาสาสมัครกศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้อินเตอร์เน็ตและการค้
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน (กศน.ควนขัน)
วันอังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางกนกพร บุญเจริญ ครูกศน.ตำบลควนขัน และนางวนิดา ปังแลมาปุเลา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ นางสาววรรณา เหมโคกน้อย ครู กศน.ตำบลควนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐ
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอาสายุวกาชาด \"หลักสูตรการปฐมพยาบาล\" กศน.อำเภอเมืองสตูล
นจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูลพร้อมด้วยบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด \"หลักสูตรการปฐมพยาบาล\" การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Basic First Aid) รุ่นที่ 231/สต. ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเว
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยนายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาฯตำบลแหลมสน และนางสาวสาลีนา สูนสละ ครูอาสาฯประจำปอเนาะนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05