[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้คณะครู นำนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติที่ว่าการอำเภอท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมติดตามงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมติดตามงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2560 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติ
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายนิวัฒิ นิลสกุล ครูอาสาฯตำบลปากน้ำ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล
3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแพ เพื่อแจ้งหารือข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายอิสมะแอน ถั่วดี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแพ เพื่อแจ้งหารือข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระ
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมติดตามการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมติดตามการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้” และหลักสูตร “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน”
บคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้” และหลักสูตร “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน” ระหว
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล จากนั้นได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ สระน้ำไร่สาธิต ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค อำเภอควนกาหลง ณ วัดควนกาหลง
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา \" อัครศิลปิน\" ณ วัดควนกาหลง
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา \" อัครศิลปิน\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมพัฒนาวัดควนกาหลง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมพัฒนาวัดควนกาหลง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี นางภัทรพร อุโหยบ นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู และนางวรรณา ดินนุ้ย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่า
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมจัดนิทรรศการ\"ศาสตร์พระราชา\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการ\"ศาสตร์พระราชา\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ อำเภอละงู จังหว
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธี \"วันปิยมหาราช\"ประจำปี 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี \"วันปิยมหาราช\"ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/101 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05