[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

3 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแพ เพื่อแจ้งหารือข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้นายอิสมะแอน ถั่วดี พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแพ เพื่อแจ้งหารือข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระ
2 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมติดตามการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมติดตามการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้” และหลักสูตร “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน”
บคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้” และหลักสูตร “การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน” ระหว
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล จากนั้นได้ร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ สระน้ำไร่สาธิต ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในส่วนภูมิภาค อำเภอควนกาหลง ณ วัดควนกาหลง
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา \" อัครศิลปิน\" ณ วัดควนกาหลง
บุคลกร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา \" อัครศิลปิน\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
1 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมพัฒนาวัดควนกาหลง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดควนกาหลง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี ด้วยหัวใจ\" กิจกรรมพัฒนาวัดควนกาหลง สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ วัดควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวง
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษา กศน.อำเภอละงู ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี นางภัทรพร อุโหยบ นางสาวซานีร๊ะ สันนาหู และนางวรรณา ดินนุ้ย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่า
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมจัดนิทรรศการ\"ศาสตร์พระราชา\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการ\"ศาสตร์พระราชา\" เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอาทรรังสฤษฎิ์ อำเภอละงู จังหว
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธี \"วันปิยมหาราช\"ประจำปี 2560
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธี \"วันปิยมหาราช\"ประจำปี 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณา
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู ให้เข้าร่วมประชุมการประกาศเจตนารมณ์เพื่อแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน
30 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมน
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีในห้องสมุดประชาชน
กศน.อำเภอท่าแพ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและดนตรีในห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะทำให้เด็กๆได้รับความรู้ ความบันเทิง กล้าแสดงออก เพลิดเพลิน ช่วยให้ผ่อนคลายในวันหยุดพักผ่อน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และนอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ปร
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ จากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชก
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของอำเภอท่าแพ นอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ บุญไชยสุริยา ผู้อำน
28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดนิทรรศการ การศึกษาไทยในสมัยรัชกาลที่ 9
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เยี่ยมชมสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ กา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05