[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กำนัน ผู้
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต. 2561\"
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 นายสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต. 2561\" การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โด
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตู
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้พนักงานราชการในสังกัด ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธีเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ ณ มหาวิทยาราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 28 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้พนักงานราชการในสังกัด ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต.2561\" การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังห
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมการชี้แจงโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือไทย
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการชี้แจงโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือไทย ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู
นพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครูกศน.ตำบลปูยูและคณะร่วมต้อนรับ นายกูรอเชด สัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยูที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงพยาบ
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมโครงการมหกรรมตำบลควนขันร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน
นพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางกนกพร บุญเจริญ ครู กศน.ตำบลและนางสาววนิดา ปังแลมาปุเลา ครู อาสาสมัคร กศน.เข้าร่วมโครงการมหกรรมตำบลควนขันร่วมใจจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ณ อาคารเอนกป
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันประทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคาร สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2560
วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่งานแผนงานร่วมประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"กศน.อำเภอเมืองสตูลลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ\"
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรร่วมประชุมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล
20 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ณ เสือป่ารีสอร์ท บ้านวังสายทอง หมู่10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดส
18 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นที่ 16-17 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดชนาธิปเฉลิม ) อำเภอเมือง จังห
15 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเคเบิลใต้น้ำปากบารา และพิธีส่งมอบเน็ตประชารัฐ จังหวัดสตูล ใน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/99 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05