[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

28 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่องานวิจัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำศาสนาในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสถาบันศึกษาปอเนาะ จังหวัดสตูล
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ นายทะเบียน และนางภัทรพร อุโหยบ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA/PR ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ณ
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสุวิมล เทพชนะ ครู กศน.ตำบลละงู และนางหัสนีย์ หัสมา ครู ศรช.บ้านปากละงู เข้าร่วมประชุมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านห
17 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันตกแต่งสถานที่เพื่อถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ที่ 2/2561
วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของสถานศึกษาประจำสัปดาห์ ที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองสตูล เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานกศน.
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA ประจำภาคเรียนที่ 1/2560
วันจันทร ์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ GPA ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศ
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) กศน.อำเภอเมืองสตูล
วันจันทร ์ที่ 16 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง ดำเนินการจัดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (420 ชั่วโมง) ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนัก
12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
กศน.อำเภอละงู เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560 สมัครได้ที่ กศน.อำเภอละงู และ กศน.ตำบลทุกแห่ง หลักฐานการรับสมัคร ประกอบด้วย 1. วุฒิการศึกษา (วุฒิเดิม) 2. สำเนาทะเบียนบ้านพ่อ แม่ และตนเอง 3. สำเนาบัตรประจ
12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม
วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ นายสัณห์ ศรีประพันธ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กำนัน ผู้
6 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต. 2561\"
วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 นายสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต. 2561\" การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โด
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตู
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้พนักงานราชการในสังกัด ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู และบุคลากร ร่วมเข้าแถวร้องเพลงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธีเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดให้บริการเน็ตประชารัฐ ณ มหาวิทยาราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
วันที่ 28 กันยายน 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ที่ว่าการอำเภอละงู จังหวัดสตูล
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้พนักงานราชการในสังกัด ร่วมต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัด สตูล
2 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมประชุม \"ทิศทางการศึกษา จชต.2561\" การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังห
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมประชุมการชี้แจงโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือไทย
วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมการชี้แจงโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อสำรวจข้อมูลการรู้หนังสือไทย ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
29 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยู
นพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวอาตีน๊ะ บิหลายเจ๊ะ ครูกศน.ตำบลปูยูและคณะร่วมต้อนรับ นายกูรอเชด สัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูยูที่เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงพยาบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05