[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 
  

งานการเงิน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานการเงิน


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1937-1941/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ผอ.จังหวัด คลิ๊ก
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม(แก้ไข) Download
แนวทางการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ คลิ๊ก
การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในกรณีเด็กแรกเกิด คลิ๊ก 

ตัวอย่างหนังสือราชการขอเบิกเงินและงบหน้าใบสำคัญ

หนังสือกรมบัญชีกลาง
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
แบบ.บก 111 
แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน 
แบบขอเบิกค่าศึกษาบุตร 
แบบใบเบิกค่ารักษาพยาบาล  7129-7140 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก 111 
ใบสำคัญรับเงิน 
สัญญาการยืมเงิน

คู่มือปฏิบัติงานวิธีตกลงราคา
เข้าชม : 4308
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05