[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
                                                                    
 

  

  

23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล \"ครูดีศรีสตูล\" ประจำปี 2564
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล \"ครูดีศรีสตูล\" ประจำปี 2564
23 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
22 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ดำเนินการจัดสถานที่เพื่อจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
22 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ให้กับเยาวชนและนักศึกษา
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ให้กับเยาวชนและนักศึกษ
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทอน ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษา และรับสมัครใหม่นักศึกษา
กศน.ตำบลนาทอน ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษา และรับสมัครใหม่นักศึกษา
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขอนคลาน ลงพื้นที่ติดต่อประสานผู้ปกครองในการนำนักศึกษาเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสา
กศน.ตำบลขอนคลาน ลงพื้นที่ติดต่อประสานผู้ปกครองในการนำนักศึกษาเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสา
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนาทอน จัดกระบวนการรู้ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS
กศน.ตำบลนาทอน จัดกระบวนการรู้ ระดับ ม.ต้น รูปเเบบ Online โดยใช้ Google Meet,Facebook Live ในกลุ่มเฟสบุ๊ค ม.ต้นกระดังงา,OBS
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รูปแบบชั้นเรียน) หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 31 ชั่วโมง
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รูปแบบชั้นเรียน) หลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 31 ชั่วโมง
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ลงพื้นที่เยี่ยมการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 15 ชั่วโมง)หลักกสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ลงพื้นที่เยี่ยมการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 15 ชั่วโมง)หลักกสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กสน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง)หลักสูตรจักสานจากต้นคลุ้ม
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (รูปแบบชั้นเรียน 31 ชั่วโมง)หลักสูตรจักสานจากต้นคลุ้ม
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปิดกลุ่มการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 15 ชั่วโมง)หลักสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ปิดกลุ่มการจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ 15 ชั่วโมง)หลักสูตรจักสานจากเส้นพลาสติก
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มถ้ำเลสเตโกดอน
กศน.ิอำเภอทุ่งหว้า จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มถ้ำเลสเตโกดอน
21 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ประชุมบุคลากรกศณ.อำเภอทุ่งหว้า การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การจัดทำแผนปีงบประมาณ 2565
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ประชุมบุคลากรกศณ.อำเภอทุ่งหว้า การจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การจัดทำแผนปีงบประมาณ 2565
15 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.1 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
15 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครูกศน.ตำบล แนะนำนักศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยต่อนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนพบกลุ่มนักศึกษาแบบ On site #Wow2 #Goodplace best
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครูกศน.ตำบล แนะนำนักศึกษา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด ปลอดภัยต่อนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนพบกลุ่มนักศึกษาแบบ On site #Wow2 #Goodplace best
15 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครูกศน.ตำบล อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรเทคนิคในการจัด
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวการีมา พืชผล ครูกศน.ตำบล อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรเทคนิคในการจัด
14 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนิสานาถ หยีปอง ครูอาสาฯ สำรวจผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ม.2 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
14 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางปาณิภา สุกใส ครูอาสาฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Google Meet ในระดับ ม.ต้น #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางปาณิภา สุกใส ครูอาสาฯ จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Google Meet ในระดับ ม.ต้น #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
14 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ครูอาสาฯ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ อินทร์ชู ครูอาสาฯ ลงพื้นที่ติดตามและเก็บข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
14 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทุ่งหว้า ติดตามการดำเนินงาน การจัดนิทรรศการ ลูกเสือ และการจัดทำแผนปี 2565 #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวั
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอทุ่งหว้า ติดตามการดำเนินงาน การจัดนิทรรศการ ลูกเสือ และการจัดทำแผนปี 2565 #wow1GoodTeacher #พัฒนาระบบการเรียนรู้การเรียนการสอน ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวั

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล
ม. ๖ ตำบลทุ่งหว้า   อำเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล   91120     โทรศัพท์ 074-789575
e-mail : t.satun@hottmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05