[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< พฤษภาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1516]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [836]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [1026]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [979]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [1002]
 
 

ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [191]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง29 / ธ.ค. / 2559  เข้าชม :  [103]
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี22 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [128]
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช18 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [90]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญและกำลังใจ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพและ กศน.อำเภอมะนัง16 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [96]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ 14 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [106]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมชี้แจงยุทธศาตร์และจุดแน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 10 / พ.ย. / 2559  เข้าชม :  [118]

 

 anfe2 OK..

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [3]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนรักการอ่าน นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า  เข้าชม :  [1]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ณ วังรี รีสอร์ท จัดหวัดนครนายก
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการอบรมจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วังรี รีสอร์ท จัดหวัดนครนายก  เข้าชม :  [0]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล   เข้าชม :  [3]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสตูล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [3]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกรักดาวเรือง ณ กศน. สตูล
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกรักดาวเรือง ณ กศน. สตูล ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐   เข้าชม :  [1]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ติดตามงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่สถาบันปอเนาะอุมมุมฮาซาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และนางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ติดตามงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่สถาบันปอเนาะอุมมุมฮาซาต ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [1]

28 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ณ ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กศน.อำเภอควนโดน นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น หัวหน้างานนิเทศฯ ติดตามการดำเนินงานโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการทำป  เข้าชม :  [1]

26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนรักการอ่าน \\\"นั่งที่ไหน อ่านที่นั้น\\\"
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการประชุมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนสัญจร การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ชุมชนรักการอ่าน \&qu  เข้าชม :  [10]

26 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 5 ส.
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 5 ส. ณ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [9]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05