[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [820]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [505]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [555]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [584]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [664]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุม โดยมี ผู้บริหาร กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [43]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [42]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [23]
สำนักงาน กศน.สตูล ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคี ชายแดนใต้20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [21]
กศน.สตูลเข้าร่วมโครงการวันกิจกรรมหฃสหกรณืปี5720 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [12]
ประชุุมคำของบประมาณ20 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [14]
สำนักงาน กศน.สตูล ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคีของ5 / มิ.ย. / 2557  เข้าชม :  [52]

 

 anfe2 OK..

24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง นำนักศึกษาร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ ๒
กศน.อำเภอมะนัง นำนักศึกษาร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ ๒ เพื่อฝึกทักษะนักศึกษาในด้านกิจกรรมลูกเสือของนักศึกษา กศน. ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [6]

17 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอมะนัง จัดโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อความสมานฉันท์
กศน. อำเภอมะนัง จัดโครงการอบรมเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อความสมานฉันท์ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ ๗ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้  เข้าชม :  [15]

26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ แซ่เจน ข้าราชการครู กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพุุธ ที่ 25 มิถุนายน 2557เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอควนโดน อำเ  เข้าชม :  [31]

26 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [24]

24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสมานฉันท์ของชุมชน
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผุ้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง ได้มอบหมายให้นางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯตำบลควนกาหลง  เข้าชม :  [38]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ \\\"โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗\\\"   เข้าชม :  [27]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติจริง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติใช้จริง โดยนางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯ และนายสมนึก เตบฮางะ ครูกศน.ตำบลควนกาหลง จัการเรียน  เข้าชม :  [37]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติจริง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติใช้จริง โดยนางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯ และนายสมนึก เตบฮางะ ครูกศน.ตำบลควนกาหลง จัการเรียน  เข้าชม :  [26]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน.ตำบล ร่วมทำกิจกรรมผ่อนคลายจากการเรียน
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้ครูผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผ่อนคลายจากการเรียน โดยพบว่านักศึกษาหลายคนมีความสามารถ กล้าแสดงออก   เข้าชม :  [31]

20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล จัดการสอน ณ แหล่งเรียนรู้ฯ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มอบหมายให้ครูทักคนจัดการเรียนการสอน โดยให้ นางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯตำบลควนกาหลง และนายสมนึก เตบฮาง๊ะ ครูกศน.ตำบลควนกาหลง   เข้าชม :  [31]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


นายทวีศักดิ์     เที่ยงธรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 


นายเกรียงศักดิ์    นวลสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05