[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
ยินดีต้อนรับ " สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล " กศน. เพื่อ...ประชาชน 
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1067]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [665]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [780]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [740]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [770]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [26]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘22 / มิ.ย. / 2558  เข้าชม :  [20]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)5 / มิ.ย. / 2558  เข้าชม :  [43]
สำนักงาน กศน.สตูลจัดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 28 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [67]
กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง13 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [42]
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘11 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [43]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลถวายราชสดุดีเนื่องใน \"วันฉัตรมงคล\" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 6 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [37]

 

 anfe2 OK..

30 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาพาสันติสุข
กศน.อำเภอมะนัง ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินโครงการภาษาพาสันติสุข หลักสูตรภาษามาลายูถิ่น ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  เข้าชม :  [8]

30 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง นิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
กศน.อำเภอมะนัง นิเทศติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมเพื่อการจำหน่าย ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ ๔ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  เข้าชม :  [10]

29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น \"การทำผ้าบาติก\"
นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสมใจ รัตนโกศล ครูชำนาญการพิเศษและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น\"การทำผ้าบาติก\" หลักสูตร 16 ชั่วโมง ให้กับเด็กและเยาวชนที่  เข้าชม :  [6]

25 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมงานเครือข่าย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ณ ตลาดนัดชายแดนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558   เข้าชม :  [12]

24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเยาวชนไทยใจรักชาติ
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเยาวชนไทยใจรักชาติ ระหว่าง วันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘  เข้าชม :  [14]

22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงูจัดค่าย ยุวกาชาด
กศน.อำเภอละงูจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ปี 2558 นายอารี สองเมือง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มอบหมาย นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาฯ ตำบลน้ำผุด และคณะครู กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน   เข้าชม :  [16]

22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   เข้าชม :  [13]

22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมสตรีไทยหัวใจแกร่ง ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมสตรีไทยหัวใจแกร่ง ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2558  เข้าชม :  [8]

22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย  เข้าชม :  [9]

22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน รับการนิเทศตามนโยบาย กศน.กลุ่มชายแดนใต้
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน รับการนิเทศตามนโยบาย กศน.กลุ่มชายแดนใต้  เข้าชม :  [8]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 Etvสายใย กศน. เรื่อง ETV
 

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05