[x] ปิดหน้าต่างนี้
   
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< สิงหาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1142]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [690]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [811]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [763]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [796]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  เข้าชม :  [45]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อน ๒๑ วาระจังหวัดสตล12 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [20]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘12 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [15]
กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ N - NET ะดับศูนย์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255811 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [21]
กศน.จังหวัด สตูล จัดโครงการศึกษาดูงาน3 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [52]
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘21 / ก.ค. / 2558  เข้าชม :  [54]
ผวจ. สตูล เยื่มมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น. กศน.สตูล21 / ก.ค. / 2558  เข้าชม :  [47]

 

 anfe2 OK..

26 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ในวันที่ ๒๐ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [11]

20 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล/ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุตลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล/ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ  เข้าชม :  [16]

20 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์( วิชาเลือก) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอกศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์( วิชาเลือก) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558  เข้าชม :  [18]

20 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ปัญาการคั้งครรถ์ในวัยรุ่น
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ปัญาการคั้งครรถ์ในวัยรุ่น  เข้าชม :  [19]

19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๘
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง  เข้าชม :  [13]

19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพรรณพฤษา โรงพยาบาลควนกาหลง  เข้าชม :  [13]

19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [13]

18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี
กศน.อำเภอท่าแพ โดย ผอ.สนธยา ดือราแม พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม 12 สิงหา มหาราชินี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เภอท่าแพ จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [19]

18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางสนธยาดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมจัดฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับเกียรติ จากนายอาดำ ลิงาลาห์ รองผู้อำนวยการ ศ  เข้าชม :  [18]

18 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จัดสอบประเมินผลกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2558
ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดย ผอ.สนธยา ดือราแม มอบหมายครู กศน.อำเภอท่าแพ จัดสอบประเมินผลกลางภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2558 เพื่อสอบเก็บคะแนแก่นักศึกษาทั้ง 4 ตำบล ได้แก ต.สาคร ต.ท่าเรือ ต.แป-รพ ต.ท่าแพ และ ปอเนาะดารุลกุรอ่านอบีบักรินณ์ โดยมอบหมายให้  เข้าชม :  [9]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 Etvศึกษาดูงาน นครฯ
 

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05