[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< กันยายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [891]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [530]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [606]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [613]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [687]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือสตูล(เทศบาล ๕ บ้านหัวทาง) อ.เมือง จ.สตูล  เข้าชม :  [32]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบ N - NET24 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [42]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 21 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [45]
กศน.สตูลสัมมนาก่อนจบหลักสูตร อาเซียนศึกษา19 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [65]
กศน.จังหวัดสตูล นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ รอบคัดเลือกภาคใต้ 18 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [72]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน วันที่ 12 สิงหาคม 255713 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [52]
ตรวจราชการผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรณีปกติ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 7 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [91]

 

 anfe2 OK..

16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดประกวดโครงงานของนักศึกษา ครั้ง 1/57
นางสาววิภานั้นท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและคณะ จัดการประกวดโครงงานของนักศึกษา ครั้ง 1 /57 ในวันท่ี 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอควนโดน  เข้าชม :  [27]

27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพรระเกียรติแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพรระเกียรติแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนิคมพัฒนารามผัง ๗ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [23]

27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง นำคณะบุคลากรจากสำนักงาน กศน. กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายชาติพันธุ์ (ซาไก)
กศน.อำเภอมะนัง นำคณะบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายชาติพันธุ์ (ซาไก) ในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  เข้าชม :  [43]

26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน ( N – NET ) ของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลควนโดน
นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ เยี่ยมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน ( N – NET ) ของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ส  เข้าชม :  [38]

22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู จัดโครงการ สร้างจิตรสำนึกรักษ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อความสมานฉันท์
กศน. อำเภอละงู จัดโครงการ สร้างจิตรสำนึกรักษ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อความสมานฉันท์  เข้าชม :  [46]

19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดงานวิชาการการรู้หนังสือและความปรองดองสมานฉันท์
7 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดงานวิชาการการรู้หนังสือและความปรองดองสมานฉันท์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณ ยังปากน้ำ ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน   เข้าชม :  [56]

15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สอนเสริมให้กับนักศึกษา ๑/๒๕๕๗
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมาย นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯตำบลอุใดเจริญ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการสอนเสริม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ให้กับนักศึกษา  เข้าชม :  [53]

15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมพิธีวันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคคลากร ร่วมทำพิธี \"จุดเทียนชัย ถวายพระพร\" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ลานพระพรหม   เข้าชม :  [48]

13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   เข้าชม :  [51]

13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
กศน. อำเภอมะนัง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี ณ วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง๗) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  เข้าชม :  [49]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


นายทวีศักดิ์     เที่ยงธรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 


นายเกรียงศักดิ์    นวลสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05