[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
"สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล"
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< พฤษภาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1346]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [735]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [896]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [843]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [896]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล  เข้าชม :  [22]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
6 เมษายน 2559 วันจักรี6 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [45]
กศน.สตูล ต้อนรับ เลขาธิการ กศน.และผู้บริหาร กศน.ชายแดนใต้16 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [60]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.จังหวัดสตูล16 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [26]
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฏิบัติงาน16 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [31]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙16 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [29]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดมหกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ๒๕๕๙1 / มี.ค. / 2559  เข้าชม :  [71]

 

 anfe2 OK..

4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อ “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้”สู่ชุมชน (ตามโครงการ บรรณสัญจร Book Voyage)
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ และ โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อ “สร้างการอ่าน เสริมการเรียนรู้”สู่ชุมชน (ตามโครงการ บรรณสัญจร Book Voyage) ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง   เข้าชม :  [80]

4 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 2 เมษา ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม 2 เมษา ถวายเจ้าฟ้านักอ่าน ในวันที่ 2 เมษายน 2559 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน   เข้าชม :  [34]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษายะลา โครงการค่ายดาราศาสาตร์และอวกาศ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมกับศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษายะลา โครงการค่ายดาราศาสาตร์และอวกาศ  เข้าชม :  [24]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม น้ำใส คลองสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลพัฒนาลำคลองดุสน และบริเวณ กศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม น้ำใส คลองสวย ด้วยมือเรา กิจกรรมเก็บกวาดขยะมูลฝอยแลพัฒนาลำคลองดุสน และบริเวณ กศน.ตำบลย่านซื่อ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559  เข้าชม :  [19]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ครูและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน  เข้าชม :  [26]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงาน กศน. พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะครูและบุคลากรกศน.อำเภอควนโดน ร่วมตอนรับ นางพรรณทิพา ชินชัชวาล ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ สํานักงาน กศน. พร้อมคณะลงพื้นที่นิเทศการสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 13 มีนาคม 2559   เข้าชม :  [27]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1มสัยิด ณ มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1มสัยิด ณ มัสยิดใหม่บ้านกลาง ม.4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม2559  เข้าชม :  [18]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม ประกวดโครงงานนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน  เข้าชม :  [12]

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฎิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติการและสารสนเทศ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฎิบัติงาน แผนปฏิบัติงาน แผนปฎิบัติการและสารสนเทศ ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [13]

8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมประกวดโครงงานของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนกาหลง ที่  เข้าชม :  [48]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05