[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [998]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [614]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [708]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [688]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [748]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณตลาดนัดผัง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [19]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน21 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [19]
กศน.จังหวัดสตูลร่วมแสดงความยินดี ครูรุ่งนภา แสงยิ่ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย21 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [36]
กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘16 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [40]
กศน.สตูล ออกนิเทศ กศน.อำเภอควนโดน และ กศน.อำเภอท่าแพ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ จุดแน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๒๕๕๘15 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [41]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลนิเทศการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ จุดแน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี ๒๕๕๘13 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [43]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกับ อบจ.จังหวัดสตูลจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘12 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [31]

 

 anfe2 OK..

22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมาย ให้บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่  เข้าชม :  [15]

15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอ.ท่าแพแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน ฯ
กศน.อำเภอ.ท่าแพแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียน ฯ  เข้าชม :  [36]

13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ จาก กศน.จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ จาก กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [27]

13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558  เข้าชม :  [26]

13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง เปิดโครงการส่งเสริมภาษาพาสันติสุข ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผอ.กศน.อำเภอมะนัง เปิดโครงการส่งเสริมภาษาพาสันติสุข ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘   เข้าชม :  [14]

13 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผอ.กศน.อำเภอมะนัง มอบหมายให้ บุคลากรอำเภอมะนัง ออกหน่วยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล วันศุกร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘   เข้าชม :  [24]

12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาษาพาสันติสุข ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ข้าราชการครู เปิดกลุ่มกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาษาพาสันติสุข ภาษามาลายูเพื่อการสื่อสาร  เข้าชม :  [25]

9 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและคณะ ร่วมรับข้าราชครู
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมรับนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ตำแหน่งข้าราชครู โดยได้รับการต้อนรับจากบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน  เข้าชม :  [27]

8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ ๔๙   เข้าชม :  [24]

8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม โครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [19]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 

สายใย กศน. เรื่อง ETV
 

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05