[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [935]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [562]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [642]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [646]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [714]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ป  เข้าชม :  [27]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประชุมปฏิบัตการตรวจสอบข้อมูล GPAX ภาคเรียนที่ 1/255721 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [23]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล2 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [82]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมในการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง1 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [59]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนฯ29 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [61]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ26 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [62]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน22 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [79]

 

 anfe2 OK..

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวัน \"ปิยมหาราช\"
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  เข้าชม :  [14]

22 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดทำพวงมาลาเพื่อใช้ในงานวันปิยมหาราช
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบให้นางวิมลา แดงวิไล ครูกศน.ตำบลอุใดเจริญ และบุคลากร จัดทำพวงมาลาเพื่อใช้ในงาน \"วันปิยมหราช\"  เข้าชม :  [13]

21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มอบใบสำคัญให้กับผู้ผ่านการเรียน การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มอบใบสำคัญให้กับผู้ผ่านการเรียน การศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรระยะสั้น  เข้าชม :  [21]

21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอควนกาหลง  เข้าชม :  [16]

21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติิ \" งานประเพณีชักพระ \"
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติิ \"งานประเพณีชักพระ\" ประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้  เข้าชม :  [15]

21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดเวทีเสวนาความคิดเห็นเกี่ยวกับ \"ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ \"
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง เป็นประธานจัดกิจกรรม จัดเวทีเสวนาความคิดเห็นเกี่ยวกับ \"ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ \"  เข้าชม :  [15]

20 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณในพิธีวันตำรวจ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณและร่วมประกอบพิธีวันตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล   เข้าชม :  [15]

14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา 2/57
กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  เข้าชม :  [39]

14 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมต้อนรับเลขธิการประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมต้อนรับเลขธิการประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนควนโดนวิทยา  เข้าชม :  [26]

7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง๗) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [27]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


นายทวีศักดิ์     เที่ยงธรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 


นายเกรียงศักดิ์    นวลสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05