[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
"สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล"รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบลวันที่ ๑๒-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  เว้นวันหยุดราชการ
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1233]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [701]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [834]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [778]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [826]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริการ กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริการ กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [59]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ30 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [19]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเยี่ยมสนามสอบ ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘30 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [22]
งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 255810 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [69]
อบรม กระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก\"อาชีพฟุตบอล\"10 / ก.ย. / 2558  เข้าชม :  [37]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ12 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [75]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อน ๒๑ วาระจังหวัดสตล12 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [50]

 

 anfe2 OK..

1 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมการอบรมปฎิบัติการโครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่26-28 กันยายน 2558 ณโรงแรมไดอิชิหาดใหญ่
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมการอบรมปฎิบัติการโครงการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่26-28 กันยายน 2558 ณโรงแรมไดอิชิหาดใหญ่  เข้าชม :  [18]

3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  เข้าชม :  [26]

3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก อาชีพฟุตบอล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก อาชีพฟุตบอล  เข้าชม :  [69]

26 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ)
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมโครงการขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) ในวันที่ ๒๐ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [49]

20 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล/ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุตลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล/ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ  เข้าชม :  [53]

20 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์( วิชาเลือก) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอกศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์( วิชาเลือก) ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558  เข้าชม :  [48]

20 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ปัญาการคั้งครรถ์ในวัยรุ่น
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ปัญาการคั้งครรถ์ในวัยรุ่น  เข้าชม :  [50]

19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๒๕๕๘
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง  เข้าชม :  [42]

19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใส่ใจเพศศึกษา วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพรรณพฤษา โรงพยาบาลควนกาหลง  เข้าชม :  [54]

19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.อำเภอควนกาหลง โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๘  เข้าชม :  [41]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05