[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [979]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [594]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [687]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [680]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [738]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบัทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล  เข้าชม :  [14]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานอาชีพฟุตบอล20 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [14]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลนิเทศการจัดกิจกรรม เข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ของ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล12 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [67]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมวันต่อต้านคอรับชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) 9 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [50]
กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช8 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [50]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ 4 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [48]
ผอ.กศน.สตูล ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/25574 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [27]

 

 anfe2 OK..

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเถอละงู จัดโครงการ ค่ายคุณธรรม 12 ประการ
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนคนไทยมีจิตรสำนึกในการระลึกถึงความเป็นไทย รักประเทศไทย เอกลักษณ์ไทย มากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป  เข้าชม :  [23]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงูร่วมงาน บาราฟิชชิงคัพ ครั้งที่ 14
นายอารี สองเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นางสาวซารีน่า  บ่าวเตบ ครูกศน.ตำบลปากน้ำและคณะครู กศน.อำเภอละงู ในตำบลต่างๆ นำนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีการเปิดงานบาราฟิชชิงคัพ ครั้งที่ 14   ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ   เข้าชม :  [18]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา  เข้าชม :  [9]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองสตูล
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในวันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านอำเภอเท่าแพ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จ.สตูล   เข้าชม :  [14]

17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม  เข้าชม :  [30]

17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับผู้พิการ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง มอบหมายให้ นางสาวนูรญาตี ฮายีบู ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำสำหรับผู้พิการ ณ กศน.อำเภอควนกาหลง ระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม 2557  เข้าชม :  [30]

16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนสร้างสันติสุข
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและคณะบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกีฬาสานสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนสร้างสันติสุข ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ สนามกลาง อบต.ตำบลย่านซื่อ  เข้าชม :  [28]

12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นำบุคลาการเข้าร่วมชมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้ นางธิราวดี อินทานุกูล นางรจนา ด่านเท่ง นางสุคนธา หลีหมัด ครูอาสาฯ และนายสมนึก เตบฮางะ ครูกศน.ตำบล  เข้าชม :  [25]

12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลาการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร นำนักศึกษาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มเงิน - พานพุ่มทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เข้าชม :  [33]

12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐  เข้าชม :  [29]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 

สายใย กศน. เรื่อง ETV
 

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05