[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< เมษายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [730]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [439]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [487]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [524]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [613]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน.  เข้าชม :  [114]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗10 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [29]
กศน.สตูล ประชุมปฏิบัตการตรวจสอบข้อมูล GPAX ภาคเรียนที่ 2/255610 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [29]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดลงประเมิน กศน.อำเภอเมืองสตูล1 / เม.ย. / 2557  เข้าชม :  [97]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอท่าแพ25 / มี.ค. / 2557  เข้าชม :  [112]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอละงู25 / มี.ค. / 2557  เข้าชม :  [59]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ25 / มี.ค. / 2557  เข้าชม :  [41]

 

 anfe2 OK..

23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลควนกาหลง และบรรณารักษ์อัตรจ้างติดตามโครงการบ้านหนังสือัจฉริยะ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้นายสมนึก เตบฮางะ ครูกศน.ตำบลควนกาหลง และนางสาวหทัยวรรณ หวันอาหลัง บรรณารักษ์อัตรจ้าง   เข้าชม :  [10]

23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล และนางรจนา ด่านเท่ง ครูอาสาฯตำบลทุ่งนุ้ย นายสมนึก เตบฮางะ ครกศน.ตำบลควนกาหลง และนางสาวรุสนี หลังยาหน่าย ครูกศน.ตำบลทุ่งนุ้ย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ   เข้าชม :  [11]

23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง จัดโครงการ ๒ เมษา (อ่านตลอดทั้งเดือน)
นางสาวทัศนา กำปัตตา อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นางสาวหทัยวรรณ หวันอาหลัง บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการวันรักการอ่าน ๒ เมษา (อ่านตลอดทั้งเดือน)   เข้าชม :  [10]

23 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล และนางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯตำบลอุใดเจริญ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผุู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ   เข้าชม :  [9]

22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล ร่วมกิจกรรมสุดยอดกศน.
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง และคณะครู นำนักศึกษาที่เข้าแข่งขัน \"จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน. ๒๕๕๗ จัดการแข่งขันคัดเลือก สุดยอด กศน. จังหวัดสตูล   เข้าชม :  [14]

22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโครงการอาสาฯยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโครงการอาสาฯยุวกาชาด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๕  เข้าชม :  [24]

22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม
กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม กิจกรรมวันกตัญญููสู่สังคมไทยในสังคมพหุวัฒนาธรรม  เข้าชม :  [15]

22 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม (ศาสนาพุทธ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล ได้มอบหมายให้นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯตำบลอุใดเจริญ และคณะครู จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม   เข้าชม :  [17]

11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
กศน.อำเภอทุ่งหว้าจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  เข้าชม :  [26]

11 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน. ๒๕๕๗ เพ่อร่วมการแข่งขันคัดเลือก สุดยอด กศน. สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง นำคณะครูและนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน. ๒๕๕๗ เพื่อราวมการแข่งขันคัดเลือก สุดยอด กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดสตู  เข้าชม :  [33]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


นายทวีศักดิ์     เที่ยงธรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 


นายเกรียงศักดิ์    นวลสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05