[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [904]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [538]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [615]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [621]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [694]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมในการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมในการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  เข้าชม :  [7]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนฯ29 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [24]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ26 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [25]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน22 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [50]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศสนามสอบ ปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557 20 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [41]
สำนัก งาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ คืนความสุขให้ประชาชน 20 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [35]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน27 / ส.ค. / 2557  เข้าชม :  [42]

 

 anfe2 OK..

30 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเปิดป้ายจังหวัดสตูล เพื่อการท่องเที่ยว
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้บคลากร กศน.ควนกาหลง นำนักศึกษาไปช่วยงาน จัดทำดอกไม้และติดให้กับแขกที่มาร่วมงาน กิจกรรมเปิดป้ายจังหวัดสตูล เพื่อการท่องเที่ยว   เข้าชม :  [17]

23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมเวที/เสวนา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและคณะ จัดกิจกรรมเวที/เสวนา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันท่ี 22 กันยายน 2557  เข้าชม :  [34]

23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2557
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2557 ณ โรงเรียนอนุบาลควนโดน ในวันท่ี 20-21 กันายน 2557  เข้าชม :  [20]

16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดประกวดโครงงานของนักศึกษา ครั้ง 1/57
นางสาววิภานั้นท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนและคณะ จัดการประกวดโครงงานของนักศึกษา ครั้ง 1 /57 ในวันท่ี 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอควนโดน  เข้าชม :  [45]

27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพรระเกียรติแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพรระเกียรติแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนิคมพัฒนารามผัง ๗ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เข้าชม :  [31]

27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง นำคณะบุคลากรจากสำนักงาน กศน. กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.) ลงพื้นที่ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายชาติพันธุ์ (ซาไก)
กศน.อำเภอมะนัง นำคณะบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ศึกษาสภาพการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายชาติพันธุ์ (ซาไก) ในพื้นที่อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา  เข้าชม :  [49]

26 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน ( N – NET ) ของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลควนโดน
นายอรัญ คงนวลใย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ เยี่ยมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน ( N – NET ) ของนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ส  เข้าชม :  [48]

22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู จัดโครงการ สร้างจิตรสำนึกรักษ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อความสมานฉันท์
กศน. อำเภอละงู จัดโครงการ สร้างจิตรสำนึกรักษ์ท้องถิ่นและเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเพื่อความสมานฉันท์  เข้าชม :  [55]

19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
17 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดงานวิชาการการรู้หนังสือและความปรองดองสมานฉันท์
7 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จัดงานวิชาการการรู้หนังสือและความปรองดองสมานฉันท์ โดยได้รับเกียรติจากนายอรุณ ยังปากน้ำ ประธานกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน   เข้าชม :  [66]

15 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล สอนเสริมให้กับนักศึกษา ๑/๒๕๕๗
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้มอบหมาย นางธิราวดี อินทานุกูล ครูอาสาฯตำบลอุใดเจริญ ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการสอนเสริม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ให้กับนักศึกษา  เข้าชม :  [61]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 


นายทวีศักดิ์     เที่ยงธรรม 
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 


นายเกรียงศักดิ์    นวลสุทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05