[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [1031]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [641]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [747]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [716]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [756]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมการขับเคลื่อน 21 วาระจังหวัดสตูล ปี 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมการขับเคลื่อน 21 วาระจังหวัดสตูล ปี 2558 กลยุทธ์ “รวมพลังสร้างสุข รุกแก้ปัญหา พัฒนาสู่อาเซียน” นโยบาย สร้างความอยู่ดี กินดี และมั่งมีศรีสุขของประชาชนจังหวัดสตูล  เข้าชม :  [45]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในพื้นที่จังหวัดสตูล7 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [31]
สำนักงาน กศน.จ.สตูล โครงการ to be number one นักศึกษา กศน. คิดสร้างสรรค์ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ7 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [22]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน7 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [23]
แข็งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดสตูล7 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [26]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N -NET ในพื้นที่จังหวัดสตูล26 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [42]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้แก่นักเรียน ในเปิดบ้านพรรษนันท์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล26 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [27]

 

 anfe2 OK..

17 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมมหกรรม กศน.จังหวัดชายแดนใต้สร้างสุข และการแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมมหกรรม กศน.จังหวัดชายแดนใต้สร้างสุข และการแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [24]

17 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมมหกรรม กศน.จังหวัดชายแดนใต้สร้างสุข และการแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมมหกรรม กศน.จังหวัดชายแดนใต้สร้างสุข และการแข่งขันกีฬา กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เข้าชม :  [16]

9 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ดำเนินการสอบของนักศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2/2557
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ดำเนินการสอบของนักศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 2/2557  เข้าชม :  [18]

9 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรมโครงการ to be number one นักศึกษา กศน.คิดสร้างสรรค์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน นำบุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการ to be number one นักศึกษา กศน.คิดสร้างสรรค์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [22]

9 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและอิหม่ามประจำมัสยิด ประจำเดือนมีนาคม 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและอิหม่ามประจำมัสยิด ประจำเดือนมีนาคม 2558  เข้าชม :  [16]

2 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ยุงทองรัฐประชาสรรค์ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล   เข้าชม :  [34]

1 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.อำเภอควนกาหลง จ.สตูล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [25]

26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดสตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน พร้อมบุคลากรและนักศึกษา กศน.อำเภอควนโดน ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ เครือข่ายเยาวชนนอกโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [31]

26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมงานเครือข่าย
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมงานเครือข่าย ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอควนโดน ในวันที่ 23 ก.พ. 58 ณ อบต.ควนสตอ  เข้าชม :  [21]

26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดการสอบ ( N-NET ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดการสอบ ( N-NET ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอนุบาล กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [18]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 

สายใย กศน. เรื่อง ETV
 

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05