[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
  ประเทศบรูไน ประเทศกัมภูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศพม่า ประเทศฟิลิฟปิน ประเทศสิงคโป ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม
 
การศึกษาตลอดชีวิต "กศน.เพื่อประชาชน"     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< พฤศจิกายน 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [956]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [576]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [665]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [664]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [728]
 
 

สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกนและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น  เข้าชม :  [55]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.6 / พ.ย. / 2557  เข้าชม :  [56]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล 31 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [37]
ประชุมประจำเดือน จังหวัดสตูล30 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [50]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล28 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [49]
กศน.จังหวัดสตูลต้อนรับ ผอ.เรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล27 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [81]
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 255723 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [57]

 

 anfe2 OK..

24 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดทำโครงการด้วยสองมือฉัน เราช่วยกันปลูก ดูแลและรักษาต้นไม้
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้นางสุคนธา หลีหมัด ครูอาสาฯตำบลทุ่งนุ้ย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมปล  เข้าชม :  [3]

21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนโดน  เข้าชม :  [12]

21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานที่ดินอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [6]

21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ให้นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ครู คศ.๑  เข้าชม :  [15]

21 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล  เข้าชม :  [12]

18 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการดำเนินงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
นางสาวนิตยา จิตภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมรับนโยบายการดำเนินงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในโอกาสการประชุมประจำเดือนอำเภอมะนัง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   เข้าชม :  [18]

17 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครครูผู้สอนคนพิการ ๑ อัตรา
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (ในเวลาราชการ)  เข้าชม :  [57]

17 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอมะนัง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และหารือแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   เข้าชม :  [21]

17 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุมประจำสัปดาห์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และคณะบุคลากร กศน. อำเภอควนโดน ประชุมประจำสัปดาห์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนโดน  เข้าชม :  [27]

15 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำภอควนโดน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [21]

 


ข่าวการศึกษาจากทุกสื่อ

 

สายใย กศน. เรื่อง ETV
 
 

 


-----------------------------------------------------------------

  anfe4 OK.. 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-33988739
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  satun@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05