[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566
กศน.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2566
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ เข้าพบนายอำเภอท่าแพ เพื่อรายงานตัว
27 มีนาคม 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ เข้าพบ นายหร่ออ๊บ มุเส็มสะเดา นายอำเภอท่าแพ เพื่อรายงานตัว เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหว
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ประชุมประจำสัปดาห์
27 มีนาคม 2566 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ กศน.อำเภอท่าแพประชุมประจำสัปดาห์ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายจุดเน้นสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 256
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพ ร่วมต้อนรับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ
คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมต้อนรับ นายภัทรพล ทองหล่อ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพร่วมเครือข่าย
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฎิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมเป็นเกียรติและกำลังใจในการคัดเลือกอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งอำเภอ
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมอัธยาศัย
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ กศน.ครู กศน.ตำบลท่าเรือ ร่วมกับคณะครูกศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คำปริศนาพาสนุก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.ตำบลท่าเรือและประชาชนท
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสาคร จัดกิจกรรมอัธยาศัย
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้ กศน.ครู กศน.ตำบลสาคร ร่วมกับคณะครูกศน.อำเภอท่าแพ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คำปริศนาพาสนุก ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน.ตำบลสาครและประชาชนที่สนใจ
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพ ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และคณะบุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมต้อนรับ นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ในการเยี่ยม พบปะ พูดคุย สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ก
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2566 ณ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางภาวิดา หลีเส็น ครูอาสาสมัครฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก เยาวชนเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ท่าแพร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมแข่งกีฬากศน.เกมส์ ประจำปี 2566
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางรัชนีกร แกล้วทนงค์ ครูอาสาฯและนางสาวผกากรอง สองหลง ครูอาสาฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมร่วมแข่งกีฬากศน.เกมส์ ประจำปี 2566
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าแพ ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววชิรา คงพูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และพรรศักดิ์ แดงวิไล ครู ร่วมเป็นเกียรติการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ณ กศน.อำเภอควนโดนและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ปร
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ งานลานศิลป์ ลานตา ลานวัฒนธรรม
วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวกูรอม๊ะ ราเหม ครู อาสาสมัคร กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ส
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมลานศิลป์ ลานตา ลานวัฒนธรรม
วันที่ 26 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลบลนิคมพัฒนา ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมลานศิลป์ ลานตา ลานวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเท
27 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอมะนัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล โดยมี นายคณาธิป บุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/768 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05