[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลพิมาน เข้าร่วมกิจกรรม “ศส.ปชต.” ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระดับตำบล
ศกร.ตำบลพิมาน เข้าร่วมกิจกรรม “ศส.ปชต.” ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ระดับตำบล
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ระดับตำบลแป-ระ รับสมัครนักศึกษาใหม่
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ ครู ศกร.ตำบล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลแป-ระ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ ครู ศกร.ตำบล รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลแป-ระ ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลแป-ระ ตำบลแป-ระ อำเ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลพิมาน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ศกร.ตำบลพิมาน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อร่วมเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลแป-ระ ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสุกัญญา มาราสา ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะไท
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลสาคร ลงพื้นที่ประสานงานเรื่องเอกสารการสมัครเรียนของนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลสาครลงพื้นที่ไปประสานงานเรื่องเอกสารการรับสมัครเรียนของนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเข
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลสาคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ คณะครูกศน.ตำบลสาคร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านชาวตลาด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รักการอ่
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลสาคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ คณะครู กศน.ตำบลสาคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย ณ ศ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณหน้า ศกร.ตำบลท่าเรือ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางยามานี ปาละวัล และนางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ มอบหมายให้นักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาบริเวณหน
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลเกตรี เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ศกร.ตำบลเกตรี เข้าร่วมการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งต่อนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย
นที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางยามานี ปาละวัล และนางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมการเร
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางยามานี ปาละวัล ครูอาสาสมัคร ศกร.ตำบลท่าเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ป
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลท
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลท่าเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ นางสาวสุดา ยาวาหาบ ครู กศน.ตำบลท่าเรือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลท
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแพ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอท่าแพ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริ
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลสาคร ลงพื้นที่ติดตามเยาวชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮัฟเซาะฮ์ โต๊ะปลัด ครู กศน.ตำบล ลงพื้นติดตามเยาวชนที่ยังไม่ได้รับการศึกษาและมีความปร
17 / พ.ค. / 2567 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศกร.ตำบลสาคร ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายภัทรพล ทองหล่อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าแพ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าแพ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงฮัฟเซาะฮ์ โต๊ะปลัด ครู กศน.ตำบล ลงพื้นที่รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1226 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05