[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 
กศน.จังหวัดสตูล
 
<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
อาเชี่ยน
อาเชี่ยน..........   เข้าชม :  [4141]
แท็บเล็ต
แท็บเล็ต.....................   เข้าชม :  [2373]
การอ่านเพื่อชีวิต
การอ่านเพื่อชีวิต.....................   เข้าชม :  [3002]
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษา รุ่น 1 เมษายน 2555   เข้าชม :  [2498]
จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (โอเน็ต) ประจำปี 2554
สทศ. จะจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ประจำปี 2554 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมั   เข้าชม :  [2960]
 

   

 

  
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงาน COVID-19 ทั่วโลก ประจำวัน 

 

กศน.สตูล ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566
รวมพลังชาวสตูลร่วมใจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส  เข้าชม :  [202]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
กศน.สตูล ร่วมเคารพธงชาติ และทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์15 / เม.ย. / 2566  เข้าชม :  [110]
กศน.สตูล ร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 6720 / ม.ค. / 2566  เข้าชม :  [190]
กศน.สตูล จัดกิจกรรม \\\"White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด\\\"31 / ต.ค. / 2565  เข้าชม :  [195]
สำนักงาน กศน.สตูล จัดการแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2565 “ สโตยเกมส์ \"6 / ก.ย. / 2565  เข้าชม :  [239]
กศน.สตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนรายวิชาเลือก “กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด”8 / ก.ค. / 2565  เข้าชม :  [204]
กศน.สตูล รับการตรวจราชการ การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 26 / ก.พ. / 2565  เข้าชม :  [455]

 

27 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้
27 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM DAY) ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)   เข้าชม :  [7]

27 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิ
27 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิ   เข้าชม :  [7]

27 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู นิเทศ ติดตามการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู นิเทศ ติดตามการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อใ  เข้าชม :  [8]

27 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
27 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต  เข้าชม :  [6]

26 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2566
26 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางปิ่นอนงค์ ศรีประพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความประพฤตินักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ป  เข้าชม :  [17]

26 / ก.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E - Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
26 กันยายน 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี หัวหน้างานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการคุมสอบดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาต  เข้าชม :  [12]

 นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล นายคณาธิป บุญญารัตน์ 
รอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
 


 


สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.   สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์    สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS   สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. Bangkok Broadcasting & T.V. Co

  
การบันทึกข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด 

 

====================


====================

====================
  anfe4 OK.. 

 

 
 
 
 

 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05